Aktywny udział IMP podczas dorocznego Kongresu DENTSPLY Implants Polska

Kongres DENTSPLY Implants Polska AD 2015r. upłynął również pod kątem bardzo aktywnego udziału stowarzyszenia Implant Masters Poland oraz poszczególnych jego członków i partnerów.

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że swoje wystąpienia mieli obaj nasi członkowie: dr Marek Adwent MSc, który wziął udział w panelu dyskusyjnym z dr Ashok'iem Sethi'm oraz dr Krzysztof Chmielewski MSc, który część swojego wykładu poświęcił też prezentacji naszej organizacji non-profit.


Z dumą pragniemy również odnotować, że z inicjatywy naszego stowarzyszenia swoją prezentację przedstawił również reprezentant Uniwersytetu im. Johanna Wolfganga Goethego - dr Richard Klein, który również cześć swojego wystąpienia poświęcił naszej organizacji absolwentów Uniwersytetu we Frankfurcie.


Oprócz ww. prelegentów aż kilkunastu członków IMP wzięło udział w tym kongresie, który był jednym z najważniejszych branżowych wydarzeń tego roku!