DENTSPLY Implants Polska strategicznym partnerem stowarzyszenia Implant Masters Poland

Dentsply Implants zostało "PARTNEREM STRATEGICZNYM" Stowarzyszenia Implant Masters Poland. Umowa pomiędzy firmą, będącą jednym z liderów rynku implantologicznego a Stowarzyszeniem IMP - organizacją non-profit, ma charakter strategiczny i długofalowy. W ramach tej umowy obaj partnerzy udzielą sobie wsparcia w zakresie: promocji, edukacji, badań i organizacji wspólnych wydarzeń, dotyczących promocji zdrowia jamy ustnej oraz tzw. "dobrej implantologii " w Polsce . Od momentu wejścia w życie umowy obie strony na zasadzie wzajemności zobowiązały się do wyszczególniania logotypu swojego "Partnera Strategicznego" w swoich mediach elektronicznych (m.in. na stronie www, profilu Facebook itp.) oraz podczas organizowanych przez siebie eventów branżowych. Firma Dentsply Implants uzyskała tym samym prawo posługiwania się tytułem Partnera Strategicznego IMP we wszelkich prowadzonych przez siebie działaniach marketingowych. Stowarzyszanie będzie posiadało tylko jednego Partnera Strategicznego i nie będzie przyznawało tego tytułu innym firmom implantologicznym, będąc jednocześnie otwartym na współpracę z m.in. branżowymi "Partnerami Merytorycznymi”.