MIS Poland partnerem merytorycznym Implant Masters Poland

MIS Poland zostało Partnerem Merytorycznym Implant Masters Poland!
MIS Poland to wyłączny dystrybutor jednego z największych na świecie producentów implantów – MIS Implants Technologies Ltd. W portfolio firmy znajdują się następujące systemy implantów: C1, SEVEN, UNO, LINK, M4 oraz innowacyjny, oparty na V-Concept system implantów V3 o nowatorskim kształcie zapewniającym jeszcze więcej biologicznych korzyści w procesie implantacji. W ofercie MIS Poland znajdują sie także technologie cyfrowe, takie jak rozwiązania do nawigacji komputerowej, łączniki indywidualne w systemie CAD/CAM, materiały do regeneracji kości i inne. Na bazie współpracy stowarzyszenia IMP oraz MIS Poland powstaną wspólne wydarzenia naukowe wyróżniające się wysokim poziomem merytorycznym, publikacje oraz badania naukowe. Naszym wspólnym celem jest propagowanie wysokiego standardu w leczeniu implantoprotetycznym oraz zwracanie szczególnej uwagi na osiągnięcie celów leczenia implantoprotetycznego jakimi są: zdrowie, funkcjonalność oraz estetyka jamy ustnej.