Aktywność Masterów

Publikacje

O IMP w magazynie IMPLNATS

W najnowszym, choć datowanym na koniec ubiegłego roku, numerze polskiego wydania magazynu IMPLANTS, opublikowanym z okazji ostatniego KRAKDENTU, oprócz wielu ciekawych artykułów, znajduje się publikacja dr Jerzego Perednyka M.Sc. pt. „Metodyka wykonania i zalety przykręcanych konstrukcji protetycznych w przypadku braków skrzydłowych”. Zachęcamy ponadto do zapoznania się z relacją z V zjazdu Implant Masters Poland i pierwszej konferencji,... 2-03-2016
Szkolenia

Członkowie IMP uczestnikami p3 International Program 2016/2017

W dniach 10-12.03.2016r. we Frankfurcie nasz kolega dr Marek Adwent MSc wziął udział w pierwszym szkoleniu w ramach bardzo prestiżowego cyklu pt. p3 Speaker Development Program. Program ten jest organizowany przez firmę Dentsply Sirona Implants i kończy się tytułem międzynarodowego wykładowcy Dentsply Sirona Implants. Wartym podkreślenia jest również fakt, że jednym z wykładowców tego programu jest kolejny z... 28-02-2016
Media

IMP widoczne w mediach ogólnopolskich

Od początku 2016 roku w mediach ukazują się wzmianki o działalności stowarzyszenia Implant Masters Poland. To bardzo ważne i zgodne z misją naszej non-profit organizacji aby podstawowe informacje z zakresu stomatologii a zwłaszcza implantologii docierały do jak najszerszych kręgów Polaków. Zarówno Men’s Health jak i jego siostrzane wydawnictwo Women’s Health, są periodykami lifestyle. Czytelnikami ich są ludzie aktywni, dbający o zdrowie i... 5-02-2016