Nasze publikacje

Algorytmy postępowania dla wykonywania indywidualnych rozwiązań protetycznych – część 2: Suprastruktury przykręcane

Autor: dr n.med. Jerzy Perendyk, PhD, M.Sc.

Krótkie implanty Bicon jako alternatywa dla rozległych zabiegów chirurgicznych

Autor: dr n. med. Tomasz Cegielski, PhD, M.Sc.

Nawigacja komputerowa, implantacja z szablonem MGuide i natychmiastowym obciążeniem mostem przykręcanym – opis przypadku

Złożona technika ceramiki i łącznik hybrydowy Ti/Zr w rozwiązaniu trudnego przypadku estetycznego

Autor: Dr Tomasz Śmigiel, DDS, M.Sc.

Tomografia komputerowa i możliwości CAD/CAM w planowaniu i leczeniu trudnych przypadków

Autor: Dr Tomasz Śmigiel, DDS, M.Sc.

Tomografia komputerowa i możliwości CAD/CAM w planowaniu i leczeniu trudnych przypadków klinicznych

Autor: Dr Tomasz Śmigiel, DDS, M.Sc.

Kompleksowa terapia implantologiczna z zastosowaniem CBCT, technik augmentacyjnych i CAD/CAM

Autor: Dr Tomasz Śmigiel, DDS, M.Sc.

Kompleksowe postępowanie w leczeniu implantologicznym szczęki z zastosowaniem CBCT i CAD/CAM – część 2

Autor: Dr Tomasz Śmigiel, DDS, M.Sc.

Alternatywne leczenie implantoprotetyczne w przypadku wrodzonej hipodoncji siekaczy bocznych w szczęce

Autor: dr n.med. Jerzy Perendyk, PhD, M.Sc.

Nawigacja komputerowa, implantacja z szablonem MGuide i natychmiastowym obciążeniem mostem przykręcanym – opis przypadku

Autor: Dr Marek Gatz, DDS, M.Sc.

Korony teleskopowe nowej ery – część 1

Autor: Dr Tomasz Śmigiel, DDS, M.Sc.

Kompleksowe leczenie implantoprotetyczne w oparciu o aktualne obowiązujące protokoły (MIST, PDD, II-IL)

Autor: dr n. med. Agnieszka Laskus, PhD, M.Sc.

Korony teleskopowe nowej ery – część 2

Autor: Dr Tomasz Śmigiel, DDS, M.Sc.

Kompleksowe postępowanie w leczeniu implantologicznym szczęki z zastosowaniem CBCT i CAD/CAM

Autor: Dr Tomasz Śmigiel, DDS, M.Sc.

The use of CBCT and CAD/CAM techniques in complex implant-supported rehabilitation of maxilla - part 1

Autor: Dr Tomasz Śmigiel, DDS, M.Sc.

Algorytmy postępowania dla wykonywania indywidualnych rozwiązań protetycznych – część 1: łączniki indywidualne

Autor: dr n.med. Jerzy Perendyk, PhD, M.Sc.

Implantacja natychmiastowa z zastosowaniem implantu Bicon

Autor: dr n. med. Tomasz Cegielski, PhD, M.Sc.