Nasze publikacje

The use of CBCT and CAD/CAM techniques in complex implant-supported rehabilitation of maxilla - part 1

Publikacja autorstwa dr Tomasza Śmigla M.Sc. w międzynarodowym wydaniu periodyka CAD/CAM 1/2017

Krótkie implanty Bicon jako alternatywa dla rozległych zabiegów chirurgicznych

Tomasz Cegielski

Implantacja natychmiastowa z zastosowaniem implantu Bicon

Tomasz Cegielski

Tomografia komputerowa i możliwości CAD/CAM w planowaniu i leczeniu trudnych przypadków klinicznych

Tomasz Śmigiel

Kompleksowe leczenie implantoprotetyczne w oparciu o aktualne obowiązujące protokoły (MIST, PDD, II-IL)

Agnieszka Laskus-Perendyk, Jerzy Perendyk

Algorytmy postępowania dla wykonywania indywidualnych rozwiązań protetycznych – część 1: łączniki indywidualne

Jerzy Perendyk i Jacek Oksiński

Alternatywne leczenie implantoprotetyczne w przypadku wrodzonej hipodoncji siekaczy bocznych w szczęce

Jerzy Perendyk

Algorytmy postępowania dla wykonywania indywidualnych rozwiązań protetycznych – część 2: Suprastruktury przykręcane

Jerzy Perendyk i Jacek Oksiński