dr n. med. Tomasz Cegielski, PhD, M.Sc.

Implantologia na Podzamczu

ul. Wielka Odrzańska 31b, 70-535 Szczecin

W roku 1995 ukończył Wydział Stomatologii Pomorskiej Akademii Medycznej. W roku 2001 uzyskał specjalizację pierwszego stopnia Stomatologii Ogólnej. W 2006 roku ukończył pierwszą w Polsce edycję Curriculum Implantologicznego Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego a następnie uzyskał status Fellow. W 2007 roku uzyskał tytuł Ekspert in Oral Implantology przyznany przez największą na świecie organizację implantologiczną – DGOI.

W roku 2009 ukończył prestiżowe Curriculum of oral Implantology na Uniwesytecie Goethego we Frankfurcie. W 2012 roku obronił pracę dyplomową z zakresu implantologii na tymże uniwersytecie uzyskując tytuł Master of Science in Oral Implantology.

Na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu otworzył przewód doktorski z zakresu implantologii oraz diagnostyki za pomocą tomografii komputerowej. Jest licencjonowanym wykładowcą Bicon Institute Faculty w Bostonie a także członkiem wspierającym Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej PASE. Przez kilka lat pełnił funkcję biegłego sądowego w zakresie implantologii stomatologicznej. Od 2012r. jest studentem prestiżowej Akademii J.Koisa w Seattle.Od 2015r. uzyskał akredytację Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego i prowadzi wykłady w Szczecińskim ośrodku w ramach Curricullum Implantologicznego PSI.

W obrębie zainteresowań leżą głównie zabiegi regeneracji tkanek umożliwiające osiągnięcie kosmetycznego efektu w trudnych sytuacjach anatomicznych oraz diagnostyka CBCT. Ma również okazję prezentować swoje osiągnięcia oraz poglądy podczas krajowych i międzynarodowych kongresów i sympozjów. Od ponad 20 lat prowadzi Klinikę Stomatologii na Podzamczu w Szczecinie, gdzie jest odpowiedzialny za leczenie implantologiczne.

W 2018 obronił pracę doktorską z zakresu diagnostyki CBCT w implantologii na Uniwersytecie im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu.

Pierwszy Prezes i współzałożyciel Implant Masters Poland.

, , , ,

Masz pytania?
Chcesz umówić się na wizytę?

Abstrakt pracy dyplomowej

“Correlation of bone density between a CBCT and the torque of the pilot drill - a prospective clinical trial” One of the important success factors in implantology is the quality of bone at the site of planned implant placement. A question appears whether the currently available CBCT diagnostic imaging techniques can be an authoritative method to forecast therapeutic success. The research compares the results of bone quality measurement in Hounsfield units with torque measurements of the pilot drill used for implantation. The results of the study have demonstrated a significant correlation between the bone density measured with CBCT and the density encountered during drilling at the p-level of 0.01 (2 sided). These results are an indication of CBCT being a very useful method for bone quality assessment in the site of future implantation. It is a valuable hint for the implantologist, allowing for selection of type, shape and surface of the implant, as well as an adequate surgical technique, and thus for the achievement of predictable treatment results.