Dr Dariusz Niesiobędzki, MD, DDS, M.Sc.

Impladent

ul. Żytnia 16g, 01-014 Warszawa

Lekarz Medycyny i Stomatologii
Właściciel klinik Impladent w Warszawie i Smile Center w Łomiankach.

Zakres wykonywanych zabiegów:

implantologia, chirurgia stomatologiczna, periodontologia, pokrywanie recesji dziąsłowych, protetyka oraz techniki odtwórcze tkanek twardych i miękkich w obrębie jamy ustnej:

sterowana regeneracja kości,
osteodystrakcja,
rozszczepienie wyrostka zębodołowego,
przeszczepy kości i tkanek miękkich,
uniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą i zamkniętą,
techniki osteotomowe.

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie.
1986 – I Wydział Lekarski
1990 – I Wydział Lekarski Oddział Stomatologiczny
2013 – Master Of Science In Oral Imlantology. Uniwersytet im. Goethego we Frankfurcie nad Menem
Implantologią zajmuje się od roku 1996.

Jako jeden z pierwszych lekarzy w Polsce wprowadził implanty do swojej praktyki, po odbyciu szkoleń w ośrodkach implantologicznych w Szwecji, Szwajcarii i Francji. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej od momentu jego powstania.

Systematyczne kursy zawodowe, szkolenia, sympozja i kongresy w USA, Szwajcarii, Francji, Niemczech, Portugalii w wiodących ośrodkach i klinikach implantologicznych. Ukończył prestiżowe podyplomowe studia Master of Science in Oral Implantology na Uniwersytecie 
im. J. Goethego we Frankfurcie nad Menem.

Mentor firmy MIS.

Specjalizuje się w zakresie implantologii oraz technik odtwórczych tkanek twardych i miękkich w obrębie jamy ustnej.

Organizator autorskich kursów praktycznych dla lekarzy, którzy ukończyli teoretyczne szkolenia implantologiczne i pragną bezpiecznie wprowadzić implantologię do swojej praktyki lekarskiej.

Masz pytania?
Chcesz umówić się na wizytę?

Abstrakt pracy dyplomowej

"Stabilization of 4 immediately loaded implants by the plate of removable overdenture- retrospective evaluation" In 1979 Ledermann proved that implants which support prosthesis can be loaded immediately after the surgery, on condition that 4 implants are placed into frontal part of toothless mandible and stabilized by the metal bar1.The metal bar stabilization and prosthesis fixation generates several inconveniences (ex. difficulties in oral hygiene, aesthetic aspect, increased procedure time and costs), thus effective procedure without metal bar and permanent fixation would be appreciated. Since 2006 author successfully uses in his practice a procedure with immediate functional loading of 4 implants which supports removable mandibular overdenture. Implants were stabilized only by the plate of the prosthesis. Aim of the study: To prove that removable overdenture, supported by 4 unsplited (except of prosthesis plate), immediately loaded implants in the interforaminal area could be viable alternative for rehabilitation of edentulous mandible. The study aim is to prove that despite the lack of implants splinting, despite the immediate loading and lack of permanent fixation of implants by the bar, long term implantation success is not affected, no matter the used implantation system. Material and method: A total of 140 implants in 35 patients were placed by the author in his practice. Every patient received 4 implants in the interforaminal area of edentulous mandible. 6 different implant systems were used (Nobel Replace Select + Ball Attachments; Biomet 3i + Locator; Ankylos + Ankylos SynConeł; Alpha-Bio + Ball Attachments; MIS + Locator; Straumann + Locator). All dentures were prepared before the implantation, fixed to implants immediately and functionally loaded. The observation time vary between 3 an 68 months (median time 45 months). Results: Out of 140 implants of 6 different implant systems, after maximum 68 months of observation time only 2 implants (2 different systems) were lost (success rate – 98.57%) with no statistical difference between systems. Conclusion: Stabilization of 4 immediately loaded implants supporting removable mandibular overdenture, only by the plate of the prosthesis, provides good medium and long-term success. Additional implants splinting with metal bar and/or fixed implant-denture connections might not be needed.