dr hab. n. med. , prof. nadzw.Piotr Malara M.Sc.

DENTARIS - Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna

ul. Kossutha 3/1, 40-844 Katowice

Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej (1998). W trakcie studiów i po ich zakończeniu odbył liczne staże zawodowe i naukowe w renomowanych ośrodkach krajowych i zagranicznych (m. in. Johann Wolfgang Goethe Universitat we Frankfurcie nad Menem oraz w Klinice Chirurgii Stomatologicznej, Szczękowo- Twarzowej i Plastycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Strassburgu). W roku 2001 uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych w dziedzinie  stomatologii, nadany przez Radę Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. W roku 2007 zakończył szkolenie specjalizacyjne uzyskując tytuł specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej. W roku 2008 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, natomiast w roku 2012 został profesorem nadzwyczajnym.

Piotr Malara ukończył szkolenie podyplomowe w zakresie implantologii stomatologicznej organizowane przez Uniwersytet Warwick w Wielkiej Brytanii oraz General Implant Forum and Training pod kierunkiem naukowym prof. S. Hardinga. Ukończył również studia podyplomowe w dziedzinie medycyny estetycznej. Odbył także 8-miesięczny staż w jednej z najlepszych klinik periodontologicznych w Londynie pod kierunkiem Dra H. Algraffee i uzyskał brytyjski certyfikat kompetencji w zakresie leczenia chorób przyzębia. W roku 2015 uzyskał tytuł Master of Science in Oral Implantology kończąc studia w zakresie implantologii na Johann Wolfgang Goethe Universitat weFrankfurcie nad Menem.

Obecnie oprócz codziennej praktyki lekarskiej połączonej z wykonywaniem skomplikowanych zabiegów z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej zajmuje się interdyscyplinarną dziedziną INŻYNIERIA STOMATOLOGICZNA, w ramach której zawiera się także nowoczesna protetyka.

Piotr Malara jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych oraz licznych referatów wygłaszanych na konferencjach z zakresu stomatologii, chirurgii i implantologii szczękowo-twarzowej. Pod Jego opieką promotorską kilku lekarzy uzyskało stopnie doktora nauk medycznych.

 

Abstrakt pracy dyplomowej:

Evaluation of the Proximal Tibia as a Donor Site for Pre-Implantation Procedures with Bone Grafting –

A Retrospective Study

Aim: Autogenous bone grafts remain the "gold standard" in pre-implantation procedures with bone grafting. The selection process of the intra- and extraoral donor site for these procedures should take into account numerous criteria, so that the purpose of the study is to evaluate selected intra- and post-operative parameters of cancellous bone harvesting procedures from the proximal tibia and to compare them with the available literature information on bone harvesting from the iliac crest. Material and Methods: The material included medical records of 43 patients who underwent surgical procedures because of benign pathological lesions of the jaws resulting in 3-wall bone defects of the mandible or maxilla and qualified for surgical removal of the lesion with simultaneous bone grafting of the defect with autogenous cancellous bone harvested from the proximal tibia. Selected intra- and postoperative parameters were collected, statistically developed and compared to available literature data regarding bone harvesting from iliac crest.

Results: The use of the proximal tibia as a donor site for pre-implantation procedures with bone grafting allows to obtain large amounts of cancellous bone (15.09 cc in average) and the medial approach to the bone is characterized by a relatively short surgery time (mean 44.12 min), short skin incisions (mean 25.21 mm) and the lack of intra-operative complications. The procedure allows for early patient mobilization after surgery (average 5.4 hours after the procedure). Gait disturbances are observed in 67.44% of patients and last for an average of 20.59 days requiring the use of walking aids in 23,26% of patients for a mean period of 13,30 days and taking analgesics for an average of 7.95 day. The procedure is characterized by a low risk of early and late complications which include excessive bleeding, wound infection, lengthy healing time, scars, a loss of sensation around the scars, aching, a dip in bone, swelling and tenderness.

Conclusion: The ability to obtain larger amounts of cancellous bone and a lower risk of intra- and postoperative complications as compared to the iliac crest make the proximal tibia an attractive donor site for the pre-implantation procedures with bone grafting.

Masz pytania?
Chcesz umówić się na wizytę?