dr n. med. Andrzej Szwarczyński, PhD, M.Sc.

Specjalistyczne Centrum Stomatologiczno-Implantologiczne Askodent

ul. Towarowa 37/205, 61-896 Poznań

Specjalista chirurgii szczękowej

Master of Science in Oral Implantology (Goethe Univ. Frankfurt am Main)

Ekspert (Diplomate) d/s implantologii stomatologicznej PSI/DGOI/ICOI. Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W latach 1993-2007 pracował w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej IS AM w Poznaniu gdzie po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego 1 stopnia z chirurgii stomatologicznej i 2 stopnia z chirurgii szczękowej (egzamin zdany z wyróżnieniem), obronił pracę doktorską. Odbył stypendium w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej na Uniwersytecie w Kilonii. Aktywny członek Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo – Twarzowej. Uczestniczy w licznych kongresach naukowych krajowych i zagranicznych (Zurich, Edynburg, Barcelona, Berlin, Lucerna, Ferrara) jak i szkoleniach z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej i implantologii (członkowstwo PSI/DGOI/ICOI Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne/ Deutsche Gesellschaft fur Orale Implantologie/ International Congress of Oral Implantologists, oraz OSIS EDI Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej). W 2011 otrzymał tytuł Ekspert ds. Implantologii Stomatologicznej PSI, Expert in Oral Implantology DGOI oraz Diplomate in Oral Implantology ICOI. W 2008 ukończył Curriculum Implantologii na Uniwersytecie im. J. W .Goethe we Frankfurcie nad Menem. Od 2009 w ramach Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego jest odpowiedzialny za współprowadzenie części teoretycznej i praktycznej Curriculum Implantologicznego i odbieranie egzaminów praktycznych. Od 2011 jest członkiem Rady Naukowej PSI. Należy do grupy badawczej Ankylos Syncone Scientific Group. Jest autorem i współautorem ponad 30 prac naukowych w tym 4 opublikowanych w czasopismach zagranicznych oraz autorem i współautorem 2 rozdziałów w skrypcie i podręczniku akademickim. W 2012 r. ukończył studia na Uniwersytecie im. J. W Goethe we Frankfurcie nad Menem uzyskując tytuł Master of Science in Oral Implantology. Członek Lions Club Concordia w Poznaniu (największa charytatywna organizacja na Świecie) – pełnił funkcję sekretarza klubu 2 kadencje, prezydenta klubu 2 kadencje. Kolejno pełnił funkcję przewodniczącego strefy Poznań 1 i był członkiem Gabinetu Gubernatora Okręgu.

Masz pytania?
Chcesz umówić się na wizytę?

Abstrakt pracy dyplomowej;

Implant based versus endodontic treatment concepts of the anterior teeth Introduction: Patients expect not only a fully functional restoration, but also an aesthetically pleasing and a long-lasting solution. Especially in the anterior region, aesthetics plays a vital role in treatment. Therefore, a practitioner needs to make a considerate choice between any treatment modality. Aim of the study: The aim of this paper is to present and compare methods of treating the anterior teeth in the aesthetic area, especially to compare root canal treatment (RCT) as opposed to implant-supported crowns (ISC) as far as their effectiveness, longevity and possible complications are concerned. Material and methods: PubMed and Medline were queried for all studies that compared nonsurgical root canal therapy and restoration with the extraction of teeth and placement of a dental implant. The full text of 58 articles related to the studied subject were analysed. Results: The effectiveness of implant and endodontic therapy is similar only in the first 6 years after treatment is completed. Over time a significant decrease in survival rates is observed for endodontically treated teeth, while for implants this fall is markedly lower. Conclusions: A dentist should present to a patient both methods, their advantages, disadvantages and risks. If RCT is risky due to root canal anatomy, especially in multi-rooted teeth, the implant option should be considered. The expected aesthetic effects should be considered, especially in the anterior area. Implant insertion does not always give a favourable and expected aesthetic result if this is not preceded by gingival and bony tissue preparation. The bony and soft tissue quality should be considered. Any bone density abnormalities or bone deficits seen on radiograms should help a dentist decide on RCT procedures or bone augmentation. Properly done implanto-prosthetics preceded by a detailed analysis of the underlying tissues, of radiograms, and of diagnostic models should result in restoring the anatomical and physiological function of the lost tooth. The decision on RCT or implant treatment should be taken following consultation from specialists in both these modalities and an assessment of the restoration survival time for both methods.