Dr Tomasz Śmigiel, DDS, M.Sc.

Śmigiel Implant Master Clinic

ul. Św. Jacka 14, 40-019 Katowice

Studia na wydziale Stomatologii ukończył w 1997 roku na Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Już od początku zajęć praktycznych miał wielką potrzebę poszerzania swojej wiedzy i dlatego już w czasie studiów w ramach praktyk wakacyjnych wyjeżdżał do Niemiec gdzie miał okazję poznawać światową stomatologię. Odwiedził w Niemczech kilka praktyk dentystycznych, chirurgicznych oraz laboratoriów protetycznych. Staż podyplomowy odbywał w klinikach Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Następnie pracował w Centrum Stomatologii i Implantologii im.prof. Maissnera w Ustroniu, pod czujnym okiem profesora Rajmunda Orlickiego. W 1999 roku otworzył własną praktykę stomatologiczną w Katowicach-Nikiszowcu. Zainteresował się wtedy szczególnie stomatologia estetyczną i protetyką. Dzięki wielu wyjazdom szkoleniowym poznał wielu znanych i cenionych stomatologów w kraju min. Danutę i Romana Borczyk, którzy zaproponowali stworzenie praktyki grupowej, w której każdy zajmowałby się wąską częścią stomatologii. Pracował w tej praktyce w latach 2000-2004 zajmując się stomatologią zachowawczą, estetyczną, i protetyką oraz protetyką opartą na implantach. W czasie swojej kariery uczestniczył w ponad 90 kursach, sympozjach, w kraju i za granicą. W 2002 roku chcąc podzielić się zdobytą wiedzą rozpoczął prowadzenie własnych maksymalnie praktycznych wykładów dla lekarzy stomatologów. Kursy, które przygotowuje są zupełnie niezależne od firm stomatologicznych i opierają się na rzetelnej wiedzy uzyskanej w czasie wielu szkoleń, z publikacji oraz np. CRA dentistry update. Na prezentacje składają się wyłącznie przypadki z własnej praktyk, które dokumentuje na zdjęciach i poparte literaturą Evidence Based Medicine. Podczas wykładów omawia bez tajemnic i krok po kroku procedury, dzięki którym osiąga sukces kliniczny. Został także wielokrotnie zaproszony do prowadzenia wykładów na międzynarodowych Kongresach. Podjął bliską współpracę z Wydawnictwem Kwintesencja- największym w Polsce organizatorem wykładów i konferencji. Prowadzi wykłady teoretyczne i praktyczne.

W 2004 roku został wybrany zwycięzcą i zajął I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Szczęśliwy uśmiech” firmy 3M-ESPE za wykonanie i udokumentowanie odbudowy urazowo złamanych siekaczy 11,21 techniką warstwową w osłonie koferdamu.

W ramach ustawicznego kształcenia wziął udział w wielu międzynarodowych kongresach m.in. w Kopenhadze, Bostonie, Berlinie, Frankfurcie, Londynie, Heidelbergu, Frankfurcie, Madrycie, Mediolanie, Londynie.

W 2004 roku został przyjęty jako członek wspierający do Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej. Po spełnieniu wymogów statutowych i przygotowaniu prezentacji opartej na przypadkach klinicznych z własnej praktyki w 2008 roku stał się członkiem aktywnym tejże Akademii zyskując prawo głosu w decydowaniu o działalności Stowarzyszenia. Dzięki swojej aktywności od roku 2012 został członkiem Zarządu PASE.

W dowód uznania za osiągnięcia kliniczne został uhonorowany tytułem „Activ Member Friadent Study Club”

W związku z wysoką jakością i dużą ilością publikacji został poproszony o zostanie ekspertem z zakresu stomatologii estetycznej w wydawnictwie Elamed wydającym magazyn Twój Przegląd Stomatologiczny.

W roku 2009 ukończył „Curriculum Implantologiczne” na Uniwersytecie im Johana Wolfganga Goethego we Franfurcie na Menem. Zyskał dzięki temu szeroką wiedzę i umiejętność implantologa.

Od 2009 roku studiował na tymże Uniwersytecie aby w maju 2013roku uzyskać stopień naukowy „Master of Science in Oral Implantology”. W marcu 2012 przeprowadził innowacyjne badania na Uniwersytecie im W.Goethego we Frankfurcie nad Menem wraz z inż. Holgerem Ziprichem . Badania nadzorował osobiście prof. Paul Weigl. Badania dotyczyły wytrzymałości nowych systemów teleskopowych tworzonych wirtualną techniką CAD/CAM. Innowacyjna metoda teleskopowa do mocowania prac protetycznych na implantach, którą zaproponował Tomasz Śmigiel spotkała się z wielkim uznaniem, a Zarząd Uniwersytetu Goethego Poprosił dr Tomasza Śmigiel o kontynuowanie badań z jego udziałem. Badania rozpoczynają się we wrześniu/październiku 2013roku.

Jako pierwszy w Polsce wprowadził do swojej kliniki innowacyjny skaner firmy 3Shape o nazwie TRIOS. Mając wielkie doświadczenie w zakresie skanowania wewnątrzustnego zorganizował w grudniu 2012roku konferencję naukową „Technologia vs Sztuka”. Dzięki zaangażowaniu we wdrażanie nowych technologii, został w 2012roku poproszony aby zostać konsultantem firmy 3Shape i „opinion liderem” na terenie Polski.

Obecnie razem z żoną Barbarą Urbanowicz-Śmigiel prowadzą intensywne prace nad stworzeniem innowacyjnego materiału kompozytowego. Materiał ten w swoim założeniu ma wiele zmienić w klasycznym leczeniu ubytków próchnicowych.

Masz pytania?
Chcesz umówić się na wizytę?

Abstrakt pracy dyplomowej:

"The retentive force evaluation of a novel retainer for removable dentures." Objectives: Removable dentures supported by cast-metal telescopic crowns often exhibit an unpredictable increase or decrease in retentive force after being in clinical use for some time. The aim of this in vitro study was to evaluate the friction ratio of an innovative material that has never been used for this purpose before, and which can be used to manufacture telescopic crowns. Acetal resin is very strong, resists wear and fracturing, and is quite flexible. These characteristics make it an ideal material for pre-formed clasps for partial dentures, single pressed unilateral partial dentures, partial denture frameworks, provisional bridges, occlusal splints, and even implant abutments. Acetal resin resists occlusal wear and is well suited for maintaining vertical dimension during provisional restorative therapy. In Pub Med no previous studies were found about acetal usage as coping retainer for removable dentures. The author of the present study carried out several clinical experiments in which he used CAD/CAM acetal copings in removable dentures and bridges based on the patient's own teeth or on implants. The main purpose of this innovative method was to replace metal in prosthetic work with a synthetic material. The most important advantages of manufacturing copings from acetal are: 1. The shape of a telescope coping is designed individually for each clinical situation, using computer software. 2. The designed shape of the telescope is stored in the computer memory and may be retrieved at will without the necessity of making additional impressions. 3. An identical telescope coping may be easily produced should the originally manufactured coping lose friction. 4. Telescope crown manufacture becomes more cost-efficient. 5. The CAD/CAM system allows for high repeatability and precision. Material and Methods - Parallel zirconium oxide abutment crown and CAD/CAM acetal resin copings will be compared with telescopic retainers made in the same way as the testing group parallel zirconium oxide abutment crown and galvano gold copings (control group). - There will be 8 specimens per group of equal size according to the material used (abutment crown/coping): Testing Group-Group1 : zirconium oxide/acetal resin. Control Group-Group2 : zirconium oxide/ gold galvano Each specimen will consist of two telescopic crown retainers whose copings will be rigidly connected by a metallic framework at 25 mm intervals The 8-mm high zirconium oxide crowns, each 4.5 mm in diameter, will feature parallel walls The carriers of the crowns will be single-tooth abutments mounted on laboratory implants of the system. The laboratory implants will be placed perfectly parallel in polyurethane resin at intervals of 25 mm in a rectangular tray. The walls of this tray will end about 17 mm above the resin, so that the tray could be used as a reservoir for the artificial saliva that will be added. The specimens will be submerged in artificial saliva whenever measurements are made. - A universal testing machine (Zwickit 1120, Zwick, Ulm, Germany) will be used to measure the removal forces - The specimens in the universal testing machine will be joined along the path of insertion at a cross-head speed of 1mm/min and subjected to axial loads (simulated masticatory forces) of 50 N and 200 N Retentive forces will be measured with a universal testing machine following axial loading of 50 N and 200 N Frequent joining and separating of the components will simulate specimen wear according to experimental set up by Weigl P et al. (2000). Results: The results of this in vitro study show that the new acetal copings require stronger removal forces than the electroplated gold copings. The retentive force, however, is nearly independent of the simulated masticatory forces. Conclusion: Within the limitation of this in vitro study it can be concluded that acetal matrices could be a promising economic alternative for gold matrices. Their clinical long-term behaviour has yet to be examined in randomised prospective clinical trails. The new retainer eliminates disadvantages which can arise from the use of conventional materials. In clinical use, the new retainer would lead us to expect a high degree of patient comfort. The advantages of this method could be: low cost, easy laboratory procedures, repairability by simple CAD/CAM reproduction and simple exchange of used copings