Misja Stowarzyszenia Implant Masters Poland

Implant Masters Poland jest stowarzyszeniem o charakterze non-profit

Nasza misja to wyjątkowa jakość leczenia implantologicznego dzięki najwyższym kwalifikacjom mistrzów implantologii .

Nasza wizja leczenia implantologicznego opiera się na następujących fundamentach;

  • najwyższa jakośc usług

- stosujemy pełen zakres technik leczenia
- dysponujemy najnowocześniejszą technologią diagnostyczną
- używamy najwyższej klasy komponentów
- pracujemy z najlepszymi pracowniami technicznymi

  • unikalne kwalifikacje lekarzy

- każdy z członków stowarzyszenia legitymuje się dyplomem Master of Science in Oral Implantology

- wielu z nas prowadzi kursy i szkolenia specjalistyzne dla innych lekarzy. Jesteśmy wykładowcami na krajowych oraz międzynarodowych kongresach implantologicznych

  • bezpieczeństwo i przewidywalność

- stosujemy sprawdzone metody leczenia

- każdy Master legitymuje się wieloletnim doświadczeniem w implantologii

- dzięki kontaktom z innymi specjalistami stosujemy leczenie interdyscyplinarne

  • rzetelność

- dzięki pełnej diagnostyce oraz wnikliwemu badaniu udzielamy pełnej informacji o zdrowiu pacjenta

- doświadczenie i wiedza pozwala nam realnie ocenić perespektywy leczenia

- poświęcamy pacjentowi należny czas i uwagę - skupiamy się na jego problemach

Działając zgodnie z naszą misją i wizją osiągamy nasz cel, którym jest lepsza jakość życia pacjentów !