Prezes IMP dr n.med. Andrzej Szwarczyński M.Sc zaprasza na MTM4