Newsweek Zdrowie – artykuł

Dwóch naszych kolegów Masterów Seniorów dr n.med Andrzej Szwarczyński i dr n.med. Marek Adwent udzieliło wywiadu Pani redaktor Izabelli Witt-Kossowskiej z dodatku Newsweek Zdrowie. Z wywiadu powstał piękny artykuł ? Serdecznie gratulujemy […]

Zagraniczne publikacje członków IMP

Mamy przyjemność poinformować, że na łamach CAD/CAM International opublikowano pierwszą część artykułu autorstwa dr Tomasza Śmigla M.Sc. Przedruki tej publikacji będą również opublikowane na łamach CAD/CAM oraz/lub Dental Tribune na […]

Masterzy w mediach ogólnopolskich

Działając zgodnie z naszą misją z dużą satysfakcją odnotowujemy istotną aktywność publicystyczną naszych członków stowarzyszenia w ostatnim miesiącu mijającego 2016 roku. Wychodząc naprzeciw potrzebie głębszego i bardziej wszechstronnego informowania ogółu […]

Nowa książka pod redakcją dr Devorah Schwartz-Arad

Zgłoś swój udział w konferencji Meet The Masters i wygraj tą książkę! Mamy fantastyczną nowinę! Nowa książka pod redakcją dr Devorah Schwartz-Arad jest już w naszych rękach. Ten szczególny egzemplarz […]

Każdy ma szanse na uśmiech

„Każdy ma szansę na uśmiech” to kolejna publikacja promująca ideę trwałej protetycznej odbudowy utraconego uzębienia przy zastosowaniu implantów w miejsce brakujących zębów w czasopiśmie typu lifestyle. Silesia Smile jest kwartalnikiem […]

O IMP w magazynie IMPLNATS

W najnowszym, choć datowanym na koniec ubiegłego roku, numerze polskiego wydania magazynu IMPLANTS, opublikowanym z okazji ostatniego KRAKDENTU, oprócz wielu ciekawych artykułów, znajduje się publikacja dr Jerzego Perednyka M.Sc. pt. „Metodyka wykonania […]