Członek Aspirujący

WARUNKI DO SPEŁNIENIA:

  1. Student ostatniego roku stomatologii
  2. Lekarz stażysta
  3. lekarz stomatolog/dentysta do pięciu lat po studiach będący zainteresowany rozwojem w dziedzinie implantologii

KORZYŚCI Z PRZYSTĄPIENIA:

  1. Możliwość uczestnictwa w Konferencjach Meet the Master organizowanych co roku w grudniu w cenie Studentów
  2. Uczestnictwo w zamkniętych zebraniach IMP organizowanych w połowie roku na których oprócz Walnego Zebrania organizowane są zamknięte wykłady, szkolenia dla Członków.
  3. Możliwość kształcenia się w Klinikach Masterskich i uczestniczenia w zabiegach implantoprotetycznych bezpłatnie.
  4. Członkowie aspirujący mają prawo uczestniczenia w pracach stowarzyszenia oraz walnych zebraniach członków bez prawa głosu.
  5. Członkowie otrzymają odznakę świadczącą o przynależności do Stowarzyszenia.

Członków aspirujących przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji po uzyskaniu rekomendacji dwóch członków seniorów, czyli założycieli Stowarzyszenia Implant Masters Poland.

 

Regulamin członkostwa: ZOBACZ REGULAMIN