Dr Ashok Sethi

Dr Ashok Sethi

Dr Sethi, jako jeden z pierwszych specjalistów w tej dziedzinie w Wielkiej Brytanii jak i za granicą, zajmuje się chirurgią i odbudową w ramach implantologii stomatologicznej. Jego praktyka, którą prowadzi od 25 lat przy Harley Street w Londynie, zajmuje się w całości implantologią stomatologiczną. Wielu znanych specjalistów kieruje swoich pacjentów do praktyki Dr. Sethi.

Systematyczne zastosowanie poprawnych zasad biologicznych, danych naukowych i doświadczenia klinicznego przez Dr. Sethi przynosi znaczące sukcesy, zarówno jeżeli chodzi o przewidywalność jak i rezultaty estetyczne i funkcjonalne.
Dr Sethi, jako jeden z założycieli i były prezydent Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, od 20 lat prowadzi kursy i wykłady dla absolwentów szkół wyższych w ramach programów prowadzonych przez Królewską Akademię Chirurgów przy Uniwersytecie w Lille oraz w sektorze prywatnym.

Dr Sethi jest Członkiem Zarządu Zespołu Praktyków Stomatologicznych. Jest autorem Dyplomu Implantologii Stomatologicznej, nadawanego przez Królewską Akademię Chirurgiczną w Anglii, który po raz pierwszy umożliwia stomatologom połączenie edukacji i szkolenia z pracą we własnych praktykach. Dr Sethi współpracuje z instytucjami międzynarodowymi w celu dalszej promocji tego unikalnego podejścia do profesjonalnego rozwoju i podnoszenia standardów w tej nowo powstającej dziedzinie.

Certyfikat