Dr med. dent. Konrad Meyenberg

Dr med. dent. Konrad H. Meyenberg

Dr Konrad H. Meyenberg ukończył studia na Uniwersytecie w Zurichu w Szwajcarii w 1985 roku. Odbył 4 letni po dyplomowy program w Klinice Protetyki ( protezy ruchome i stałe oraz materiałoznawstwo) Uniwersytetu w Zurichu pod kierownictwem: Prof. Petera Schärera. Uzyskał tytuł Specjalisty Stomatologii Rekonstrukcyjnej Szwajcarskiego i Europejskiego Stowarzyszenia w 1993 roku.

Prowadzi Prywatna Praktykę ukierunkowaną na estetyczną stomatologię rekonstrukcyjną w Zurichu w Szwajcarii. Jest starszym wykladowca stomatologii rekonstrukcyjnej Wydziału Stomatologii na Uniwersytecie w Zurichu. Od 1990 jest znanym na całym Świecie wykładowca licznych Kongresów i sympozjów. Wykładał na ponad 500 kongresach. Jest aktywnym członkiem Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (EAED), Akademii Osteointegracji (AO) i Szwajcarskiego Stowarzyszenia Stomatologii Rekonstrukcyjnej (SSRD) . Jest członkiem Rady Edytorskiej Miedzynarodowego Magazynu Periodontologii i Stomatologii Estetycznej, Europejskiego Magazynu Stomatologii Estetycznej i Magazynu Implantologicznego.

Certyfikat