Dr Nadia Nanni

Dr Nadia Nänni

ZURICH, SZWAJCARIA

W 2004 roku Nadja Naenni uzyskała tytuł magistra stomatologii w Centrum Stomatologii Uniwersytetu w Zurychu w Szwajcarii, a w 2005 roku uzyskała tytuł „doctor medicinae dentium” (dr n. med. stomatologa) na tym samym uniwersytecie.

Po 6 latach pracy jako asystent w dwóch prywatnych gabinetach ukończyła trzyletnie szkolenie podyplomowe ze stomatologii rekonstrukcyjnej w Klinice Protez Stałych i Wyjmowanych oraz Nauk o Materiałach Stomatologicznych na Uniwersytecie w Zurychu (2011-2013), co pozwoliło jej uzyskać tytuł „specjalisty stomatologii rekonstrukcyjnej” Szwajcarskiego Towarzystwa Stomatologii Rekonstrukcyjnej (2015).

Od 2013 roku pracuje jako asystent badawczo-dydaktyczny we wspomnianej powyżej klinice w Zurychu (Prof. Christoph Hämmerle), spędziła też jeden rok (2017) jako stypendystka w Malmö i Göteborgu (Prof. Ann Wennerberg).

W swojej macierzystej klinice odpowiada za program kształcenia podyplomowego oraz za edukację studentów, obejmującą wykłady, szkolenia na manekinach oraz ogólne kursy uniwersyteckie. Ich celem jest nauczenie studentów leczenia złożonych przypadków protetycznych. Przedmiotem jej klicznicznych zainteresowań jest leczenie złożonych i estetycznych przypadków z wykorzystaniem wszystkich aspektów stomatologicznych oraz rozpoznawanie i leczenie chorób tkanek okołoimplantowych. Obszar jej zainteresowań naukowych obejmuje protetykę, stomatologia implantów i techniki regeneracyjne.

Certyfikat