Dr Robert J. Miller

Dr Robert J. Miller

NOWY JORK, USA

Dr Robert Miller jest absolwentem “New York University College of Dentistry” w 1981 roku. Ukończył rezydencję w Flushing Medical Center w Nowym Jorku i obecnie praktykuje w Delray Beach na Florydzie w The Centre for Advanced Aesthetic and Implant Dentistry.

Dr Miller jest magistrem IPS z dyplomem Międzynarodowego Kongresu Implantologów Jamy Ustnej, Dyplomantem Amerykańskiej Rady Implantologii Jamy Ustnej, Honorowym członkiem AAID oraz Fellow Academy of Osseointegration. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Wydziału Implantologii Jamy Ustnej w Atlantic Coast Dental Research Clinic w Palm Beach na Florydzie i jest członkiem zarządu Society for Oral Laser Applications (SOLA) z siedzibą na Uniwersytecie Wiedeńskim w Austrii. Rozpoczął szkolenie w zakresie laserów w 1990 r., Używając wielu długości fal. W 1997 roku dr Miller był pierwszym nabywcą lasera Er, Cr: YSGG. Przez ostatnie 22 lata był głównym zwolennikiem stosowania laserów w chirurgii stomatologicznej.

Certyfikat