Prof. Darko Božić

Prof. Darko Božić

Zagrzeb, Chorwacja

Dr Darko Bozić DMD, MsC, PhD, adiunkt na Katedrze Periodontologii Wydziału Dentystycznego Uniwersytetu w Zagrzebiu, Chorwacja.

Ukończył Wydział Dentystyczny Uniwersytetu w Zagrzebiu w 2000 roku, a w 2005 ukończył podyplomowe szkolenie z periodontologii. Od 2006 jego głównym tematem zainteresowania jest zastosowanie czynników wzrostu do regeneracji utraconych tkanek przyzębia zen szczególnym uwzględnieniem cementoblastów i BMP-7. Wraz z zespołem badaczy opracował strategie regeneracyjne przy zastosowaniu nowej generacji sekwencjonowania cementoblastów poddanych działaniu BMP-7. W 2010 obronił rozprawę doktorską na temat „Analiza ekspresji genowej cementoblastów poddanych działaniu BMP-7”. W chwili obecnej zajmuje się proteomiczną analizą tkanek przyzębia w stanie przewlekłego i ostrego zapalenia.

Jego głównym tematem zainteresowania jest regeneracyjna i plastyczna chirurgia tkanek wokół zębów i implantów ze szczególnym zaciskiem na regenerację tkanek twardych i miękkich u pacjentów z zapaleniem przyzębia. Prowadzi liczne kursy krajowe i zagraniczne z mikrochirurgii tkanek wokół implantów i zębów.
Jest Vice-prezydentem Chorwackiego Towarzystwa Periodontologicznego i delegatem do Europejskiej Federacji Periodontologicznej (EFP). Jest również członkiem IADR.

Certyfikat