Prof. Dr. Dr. Angelo Troedhan

Prof. Dr. Dr. Angelo Troedhan

v.Professor Faculty of Dentistry Health Science University Vientiane

v.Prof. Dr.Dr. Angelo Troedhan jest specjalistą w chirurgii kostnotwarzowej, a jego specjalizacją jest traumatologia, chirurgia rekonstrukcyjna oraz chirurgia kosmetyczna twarzy z podwójną aprobatą. Ponadto jest też specjalistą stomatologicznym oraz periodontologicznym.

W przeszłości prowadził badania na temat wykorzystania lasera w chirurgii szczękowej a w 2005 opatentował metodę piezoelektryczną oraz opublikował wyniki badań klinicznych na temat wykorzystania ultrasonicznych urządzeń chirurgicznych oraz chirurgicznych protokołów wraz z systemami implantologicznymi. Obecnie jest w zarządzie Międzynarodowej Akademii Chirurgii Ultra sonicznej oraz Implantologii. Jest również stałym członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekspertów do spraw Biomateriałów w Szwajcarii oraz współredaktorem wielu dzienników naukowych dotyczących chirurgii stomatologicznej i szczękowo -twarzowej.

Certyfikat