Ekskluzywny wywiad z dr Devorah Schwartz-Arad

Implant Masters Poland: Czy będzie to pierwsza Pani zawodowa wizyta w Polsce? Czy może była Pani wcześniej w naszym kraju?

dr Devorah Schwartz-Arad: Wiele lat temu miałam okazję odwiedzić Polskę i nie mogę się już doczekać, aby przyjechać do tego pięknego kraju.

Do Polski otrzymała Pani zaproszenie na konferencję stowarzyszenia non-profit Implant Masters Poland, zrzeszającego renomowanych polskich implantologów. Co Pani sądzi o działalności tego typu organizacji?

W stomatologii zdarzają się kwestie kontrowersyjne, zawsze jest więcej niż jedna opinia o dających najlepszy wynik sposobach leczenia, technikach obrazowania, materiałach itp. Wierzę, że wiedza to potęga, więc sama założyłam organizację non-profit: the Conflict & Dialogue Study Club. Zauważyłam bowiem potrzebę przekazywania i udostępniania wiedzy pochodzącej od ekspertów dentystycznych, a także przeprowadzania pogłębionych dyskusji w kwestiach spornych w stomatologii. W Conflict & Dialogue Study Club liderzy opinii i uczestnicy dyskusji przedstawiają szereg poglądów w określonych dziedzinach, a następnie moderator prowadzi otwartą debatę z udziałem uczestników, zaproszonych prelegentów oraz panel ekspercki.

Jak wg Pani powinien wyglądać prawidłowy cykl edukacyjny, przygotowujący młodych lekarzy to prowadzenia terapii implanto-protetycznych?

 

 

Implantacja stomatologiczna jest ważnym i nieodłącznym elementem nowoczesnej stomatologii, a to jest z kolei bezpośrednio związane z technologią CAD CAM, zatem uważam, że tego typu zagadnienia powinny być podejmowane w ramach programu nauczania na uczelniach stomatologicznych. Edukacja ma ogromne znaczenie – wiedza medyczna w połączeniu z podążaniem za zaawansowanymi technologiami jest kluczem do „bycia na bieżąco”. W dzisiejszych czasach następuje bowiem przekształcenie stomatologii z typowo technicznego zawodu medycznego do zawodu „high-tech”. Trzeba nadążać za szybko zmieniającym się know-how, nowoczesnymi materiałami i zaawansowanymi technologiami. Dlatego tak ważne jest, aby nieustannie pogłębiać swoją wiedzę, bo to pozwala nam radzić sobie ze wszystkimi zmianami w naszym zawodzie. Musimy stale upewniać się, że nie zostajemy w tyle i wciąż zapewniamy pacjentom najbardziej nowoczesne i innowacyjne rozwiązania w leczeniu. Aby osiągnąć ten cel, musimy być na bieżąco we wszystkich obszarach stomatologii.

Co Pani zdaniem, od czasu legendarnego wynalazku Per’a-Ingvar’a Branemark’a, było „kamieniem milowym” w światowej implantologii?

Myślę, że największym osiągnięciem było opracowanie materiałów i metod augmentacji kości jako procedur stosowanych przed implantacją i pozwalających na osiągnięcie przewidywalnych wyników w regeneracji kości. Moim małym wkładem w tę dziedzinę był BBB: BIO BONE BLOCK®. Bio Bone Block jest autologiczną kością, generowaną w unikalnym procesie regeneracyjnym. Defekt kości jest wypełniony substytutem kości (rusztowanie) nasyconym w komórkach progenitorowych lub osoczu bogatopłytkowym i pokryty płytkami krwi słabej osocza jak błona biologiczna. Nowo wygenerowany blok kostny służy do pionowej i/lub poziomej augmentacji kości zanikowego wyrostka zębodołowego przed implantacją stomatologiczną.

 

 

Jak to działa?

Jest to innowacyjna technika, dzięki której można wygenerować nową kość z preparatów pobranych z wewnątrz jamy ustnej dla autologicznej (autogennej) augmentacji. Technika ta umożliwia przebudowę w wewnątrzustnym obszarze dawcy, wykorzystując miejsce dla drugiego bloku kostnego. Wewnątrzustne źródła kostne mogą bowiem służyć jako odnawialny materiał dla wysokiej jakości kości.

W Polsce w dalszym ciągu zmagamy się w pewnym zakresie ze stereotypami. Jednym z nich jest to, że bardziej predysponowani do przeprowadzenia zabiegów chirurgicznych, w tym implantologicznych, są mężczyźni. W naszej organizacji mamy 4 koleżanki, czołowe polskie klinicystki. A jak Pani ocenia tą relację – czy w stomatologii są specjalizacje które bardziej predestynują mężczyzn, czy są też takie, które bardziej pasują do kobiet. A może w ogóle nie powinniśmy tego rozpatrywać w kategoriach płci jako czynnika kwalifikującego lub wykluczającego z pracy stomatologii?

Właśnie opublikowałam moją drugą książkę „Estetyka w stomatologii”, która została wydana przez Quintessence. Ta książka jest wynikiem wyjątkowej współpracy między 17 znanymi na całym świecie kobietami stomatologami. Współpraca ta zaowocowała powstaniem inspirującego podręcznika estetyki współczesnej stomatologii. Ilustrowana ponad 800 rycinami, przedstawia szczegółowy przegląd różnych aspektów estetycznych w stomatologii, w tym ortodoncji i ortognatyki, implantacji, odbudowy, rehabilitacji, materiałów, urazów i chirurgii. Każda z autorek, dzięki swoim sukcesom, ma także niebywały wkład w budowanie historii stomatologii w branży zdominowanej przez mężczyzn. Historie są różne, ale wnioski takie same – doskonała opieka nad pacjentem oraz zachwycające walory estetyczne. Mam szczerą nadzieję, że poza profesjonalnym wkładem, jaki wniesie do społeczności stomatologicznej, książka ta zachęci zarówno młode, jak i doświadczone kobiety, pracujące w zawodzie stomatologa do pogłębiania swojej wiedzy, mądrości i talentu artystycznego. Wierzę także, że dzięki tej książce kobiety zaczną mieć istotny wpływ na społeczność stomatologiczną, bo bardzo na to zasługują. Jest to pierwszy efekt tej jedynej w swoim rodzaju współpracy, ta książka to must-have, nie tylko dla kobiet stomatologów, ale dla całej społeczności stomatologów.

Serdecznie dziękujemy za wywiad i życzymy udanego i bogatego w pozytywne wrażenia pobytu w naszym kraju.

Podziękowania dla firmy MIS Poland, której wsparcie organizacyjne umożliwiło nam przeprowadzenie wywiadu z gościem naszej najbliższej konferencji z cyklu Meet The Master.