Czy istnieją rozwiązania dla pacjentów, u których jakość lub struktura kości nie jest na tyle dobra, żeby zastosować implant?

Zdarza się, że ze względu na zanik kości lub deficyt tkanek, w celu zastosowania implantów konieczne jest przeprowadzenie zabiegów augmentacji i regeneracji kości, tkanek miękkich, które pozwalają stworzyć odpowiednie, czyli stabilne podłoże dla implantów.