Dr Tomasz Śmigiel, DDS, M.Sc.

Śmigiel Implant Master Clinic

ul. Św. Jacka 14, 40-019 Katowice

M. Sc.  Tomasz Śmigiel

Wykładowca i autor wielu publikacji w branżowej prasie medycznej w kraju i za granicą. Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, który ukończył 1997 i pozostając na ww Uniwersytecie rozpoczynając tam staż podyplomowy. 

W ramach kształcenia wziął udział w ponad 120 krajowych i międzynarodowych kongresach m.in. w Kopenhadze, Bostonie, Seattle, Berlinie, Frankfurcie, Londynie, Heidelbergu, Frankfurcie, Madrycie, Mediolanie.

Uczestniczył w procesie tworzenia i pełnił funkcje zarządcze w ważnych polskich organizacjach zawodowych i Stowarzyszeniach takich jak np.: Polska Akademia Stomatologii Estetycznej – PASE, Implant Master Poland – IMP czy też Digital Dentistry Society Poland DDS – nowego stowarzyszenia, którego celem nadrzędnym jest standaryzacja procesów terapeutycznych, w których wykorzystywane są technologie cyfrowe.

W roku 2009 ukończył „Curriculum Implantologiczne” na Uniwersytecie im Johana Wolfganga Goethego we Frankfurcie na Menem. Zyskał dzięki temu szeroką wiedzę i umiejętność implantologa.

Od 2010 roku studiował na tymże Uniwersytecie, aby w maju 2012 napisaniu I obronie pracy naukowej Master Thesis „The retentive force evaluation of a novel retainer for removable dentures.” roku uzyskać stopień naukowy „Master of Science in Oral Implantology” 

W marcu 2012 na Uniwersytecie im W.Goethego we Frankfurcie nad Menem przeprowadził wraz ze znanych na całym świecie inż. Holgerem Ziprichem innowacyjne badania autorskiej metody teleskopowej do mocowania uzupełnień protetycznych na zębach i implantach. Badania nadzorował osobiście prof. Paul Weigl. Badania dotyczyły wytrzymałości syntetycznych systemów teleskopowych tworzonych wirtualną techniką CAD/CAM.

Innowacyjna metoda teleskopowa, którą zaproponował doktor Tomasz Śmigiel spotkała się z wielkim uznaniem, a Rada Naukowa Uniwersytetu Goethego zaprosiła dr Tomasza Śmigiel do kontynuowania badań z jego udziałem. Badania rozpoczęły się we wrześniu 2013 roku.

Dr Tomasz Śmigiel jest pionierem tzw „Stomatologii Cyfrowej”. Jako pierwszy w Polsce wprowadził do swojej kliniki innowacyjny trójwymiarowy skaner wewnątrzustny firmy 3Shape o nazwie TRIOS. Mając wielkie doświadczenie z zakresu nowoczesnej stomatologii zorganizował w grudniu 2012 roku I Konferencję naukową z zakresu „Stomatologii Cyfrowej” – „Technologia vs Sztuka”.

Doceniając wkład i zaangażowanie w rozwój cyfryzacji w stomatologii w roku 2014 roku został zaproszony do stworzenia i objęcie stanowiska Redaktora Naczelnego magazynu: International Magazine of Digital Dentistry CAD/CAM. Jest to jeden z pierwszych na Świecie, a pierwszy i jedyny taki magazyn ukazujący się w Polsce na temat stomatologii Cyfrowej.

Ze względu na ogromny dorobek naukowy i zawodowy został w 2019 roku wyróżniony tytułem „Protetyka roku”.

Właściciel autorskiej Kliniki Implantologicznej w Katowicach 

Masz pytania?
Chcesz umówić się na wizytę?

Abstrakt pracy dyplomowej:

"The retentive force evaluation of a novel retainer for removable dentures." Objectives: Removable dentures supported by cast-metal telescopic crowns often exhibit an unpredictable increase or decrease in retentive force after being in clinical use for some time. The aim of this in vitro study was to evaluate the friction ratio of an innovative material that has never been used for this purpose before, and which can be used to manufacture telescopic crowns. Acetal resin is very strong, resists wear and fracturing, and is quite flexible. These characteristics make it an ideal material for pre-formed clasps for partial dentures, single pressed unilateral partial dentures, partial denture frameworks, provisional bridges, occlusal splints, and even implant abutments. Acetal resin resists occlusal wear and is well suited for maintaining vertical dimension during provisional restorative therapy. In Pub Med no previous studies were found about acetal usage as coping retainer for removable dentures. The author of the present study carried out several clinical experiments in which he used CAD/CAM acetal copings in removable dentures and bridges based on the patient's own teeth or on implants. The main purpose of this innovative method was to replace metal in prosthetic work with a synthetic material. The most important advantages of manufacturing copings from acetal are: 1. The shape of a telescope coping is designed individually for each clinical situation, using computer software. 2. The designed shape of the telescope is stored in the computer memory and may be retrieved at will without the necessity of making additional impressions. 3. An identical telescope coping may be easily produced should the originally manufactured coping lose friction. 4. Telescope crown manufacture becomes more cost-efficient. 5. The CAD/CAM system allows for high repeatability and precision. Material and Methods - Parallel zirconium oxide abutment crown and CAD/CAM acetal resin copings will be compared with telescopic retainers made in the same way as the testing group parallel zirconium oxide abutment crown and galvano gold copings (control group). - There will be 8 specimens per group of equal size according to the material used (abutment crown/coping): Testing Group-Group1 : zirconium oxide/acetal resin. Control Group-Group2 : zirconium oxide/ gold galvano Each specimen will consist of two telescopic crown retainers whose copings will be rigidly connected by a metallic framework at 25 mm intervals The 8-mm high zirconium oxide crowns, each 4.5 mm in diameter, will feature parallel walls The carriers of the crowns will be single-tooth abutments mounted on laboratory implants of the system. The laboratory implants will be placed perfectly parallel in polyurethane resin at intervals of 25 mm in a rectangular tray. The walls of this tray will end about 17 mm above the resin, so that the tray could be used as a reservoir for the artificial saliva that will be added. The specimens will be submerged in artificial saliva whenever measurements are made. - A universal testing machine (Zwickit 1120, Zwick, Ulm, Germany) will be used to measure the removal forces - The specimens in the universal testing machine will be joined along the path of insertion at a cross-head speed of 1mm/min and subjected to axial loads (simulated masticatory forces) of 50 N and 200 N Retentive forces will be measured with a universal testing machine following axial loading of 50 N and 200 N Frequent joining and separating of the components will simulate specimen wear according to experimental set up by Weigl P et al. (2000). Results: The results of this in vitro study show that the new acetal copings require stronger removal forces than the electroplated gold copings. The retentive force, however, is nearly independent of the simulated masticatory forces. Conclusion: Within the limitation of this in vitro study it can be concluded that acetal matrices could be a promising economic alternative for gold matrices. Their clinical long-term behaviour has yet to be examined in randomised prospective clinical trails. The new retainer eliminates disadvantages which can arise from the use of conventional materials. In clinical use, the new retainer would lead us to expect a high degree of patient comfort. The advantages of this method could be: low cost, easy laboratory procedures, repairability by simple CAD/CAM reproduction and simple exchange of used copings