MIS Day

18 października 2021

Członkowie Implant Masters Poland na konferencji MIS DAY

Na początku października w warszawskim hotelu Raffles Europejski odbyła się zorganizowana przez firmę MEDIF konferencja MIS DAY, poświęcona nowoczesnym rozwiązaniom stosowanym w implantoprotetyce. O wysoki poziom merytoryczny wykładów zadbało grono międzynarodowych wykładowców, do którego zaproszono dwie członkinie Stowarzyszenia Implant Masters Poland – dr n. med. Agnieszkę Laskus, MSc oraz lek. dent. Agnieszkę Nieścieronek, MSc. W wydarzeniu wzięło udział ponad 130 uczestników.

Obok lek. dent. Bartosza Mulawy i Dr. Stavrosa Pelekanosa (Grecja), którzy w swoich wykładach skupili się przede wszystkim na synergii stomatologii cyfrowej z biologią, dr n. med. Agnieszka Laskus, MSc przedstawiła wykład w podobnym duchu, zatytułowany „Aspekt biologiczny i technologie cyfrowe w kompleksowym leczeniu implantoprotetycznym pacjentów”, natomiast lek. dent. Agnieszka Nieścieronek, MSc wystąpiła z prelekcją pt. „Planowanie przewidywalnej estetyki w implantoprotetyce – złote standardy, które wyznaczają drogę do długoterminowej biologicznej integracji implantu”. Wszystkie wykłady opierały swoją tematykę o nowoczesne rozwiązania technologiczne takie jak m.in. szablony chirurgiczne MGuide i system elementów MIS CONNECT, które usprawniając pracę lekarza pozwalają osiągnąć oczekiwany przez pacjenta długoczasowy efekt funkcjonalny i estetyczny uśmiechu.

Wykłady spotkały się z bardzo dobrym odbiorem uczestników konferencji i zachęciły znaczną część słuchaczy do rozmów kuluarowych przy lampce wina, na które to organizator przewidział czas po zakończeniu konferencji na ujmującym pięknym zagospodarowaniem przestrzeni tarasie hotelu Raffles Europejski.

Wsród uczestników konferencji MIS DAY można było spotkać również innych członków Stowarzyszenia Implant Masters Poland.