O IMP w magazynie IMPLNATS

W najnowszym, choć datowanym na koniec ubiegłego roku, numerze polskiego wydania magazynu IMPLANTS, opublikowanym z okazji ostatniego KRAKDENTU, oprócz wielu ciekawych artykułów, znajduje się publikacja dr Jerzego Perednyka M.Sc. pt. „Metodyka wykonania i zalety przykręcanych konstrukcji protetycznych w przypadku braków skrzydłowych”.

Zachęcamy ponadto do zapoznania się z relacją z V zjazdu Implant Masters Poland i pierwszej konferencji, organizowanej przez nasze stowarzyszenie, z cyklu „Meet The Master”, pod tytułem: „Planuj właściwie. Implantuj z sukcesem”.

Przedstawiając wybrane treści, dot. naszego stowarzyszenia i jego członków, zachęcamy do zapoznania się z bardzo ciekawą i inspirującą treścią całego wydania tego periodyku.