MEDIF – Platynowy Partner DIGITAL DENTISTRY

16 lipca 2018

Wraz z szybkim rozwojem nowych technologii, w obszarze stomatologii pojawiły się innowacyjne rozwiązania wspomagające pracę lekarza. Stomatologia cyfrowa oznacza wykorzystywanie komputerów oraz specjalnego oprogramowania w procesie leczenia pacjentów. Technologia ta pozwala, za pomocą technik cyfrowych, zaplanować, zaprojektować, a następnie wykonać lepszej jakości elementy potrzebne do skutecznego leczenia. Cały proces charakteryzuje się ciągłym przepływem informacji pomiędzy osobami w niego zaangażowanymi.

Komputerowe usprawnienie na etapie projektowania pozwala na stworzenie trójwymiarowych modeli. Po dokonaniu koniecznych do właściwego zaprojektowania obliczeń, można przejść do przygotowywanie projektu. Możliwość tworzenia rysunków składających się z kilku osobnych elementów daje szansę zweryfikowania ich dopasowania do siebie. W konsekwencji, można sprawdzić jak zaprojektowane elementy będą ze sobą współpracować. Technologia ta pozwala, oprócz wizualizacji modelu, na jego animowanie, co daje obraz jego zachowania się w złożonym otoczeniu. Ponadto, nad jednym projektem pracować może kilka osób.

Po właściwym zaprojektowaniu modelu, następuje jego wytworzenie. Digital Dentistry odpowiada za prawidłowe wykonanie, a także ochronę przed powstaniem zniszczeń spowodowanych niewłaściwym doborem materiału lub innymi błędami.

ZALETY DIGITAL DENTISTRY:

  • Znaczne zmniejszenie czasu trwania procedury (począwszy od projektowania do wykonania).
  • Precyzja wykonania.
  • Uproszczenie procedur obsługi technologii.
  • Lepsze efekty estetyczne.
  • Lepsze dopasowanie wykonanych elementów do anatomii pacjenta.