Kompleksowa terapia stomatologiczna

Wykonanie koron całoceramicznych i licówek porcelanowych w oparciu o wax-up, mock-up ikorony prowizoryczne wykonane w technice CAD-CAM. Kontrola okluzji i wykonanie szyn stabilizujących efekty leczenia.

Faza chirurgiczna: lekarz stomatolog implantolog Magdalena Żywicka MSc.
Protetyczna faza kliniczna: lekarz stomatolog implantolog Magdalena Żywicka MSc.
Wykonawstwo laboratoryjne: Ceramic Studio Jacek Chmielewski technik dentystyczny

Więcej przypadków dr Magdaleny Żywickiej MSc można obejrzeć na:

http://stomatologiabezbolu.pl/category/galeria-usmiechu/

https://www.youtube.com/user/StomatologiaBezBolu

  • Pacjent: mężczyzna lat 30. Ocena profilu twarzy: wklęsły profil twarzy sugerującywadę zgryzu oraz starcie patologiczne wszystkich zębów. Ocena wewnątrzustnaw zgryzie: zgryz krzyżowy częściowy przedni i boczny, liczne attrycje i ubytki klinowe, starcie patologiczne. Ocena zgryzu – sektor boczny prawy: wolna przestrzeń pomiędzy kłem a pierwszym przedtrzonowcem prawym w żuchwiewynikająca z dysproporcji pomiędzy łukiem zębowym górnym i dolnym.
  • Ocena uzębienia żuchwy – powierzchnie zgryzowe – liczne nieszczelne wypełnienia i starcia patologiczne oraz przerwy między zębami.
  • Ocena zgryzu – sektor boczny lewy: ubytki klinowe przyszyjkowe wskazują na znacząceobciążenia okluzyjne. Ocena uzębienia szczęki – powierzchnie zgryzowe: liczne nieszczelne wypełnienia pozbawione prawidłowych punktów stycznych. Ocena uzębienia żuchwy – powierzchnie zgryzowe: liczne nieszczelne wypełnienia i starcia patologiczne oraz przerwy między zębami.
  • Leczenie endodontyczne (kanałowe) zębów wymagających interwencji. Leczenie zachowawcze ubytków próchnicowych i rekonstrukcja zębów po leczeniu kanałowym metodami inlay, onlay i overlay. Leczenie ortodontyczne w celu ustanowienia prawidłowego zaguzkowania zębów górnych i dolnych i zamknięcia przestrzeni między kłem i przedtrzonowcem dolnym w żuchwie. Wprowadzenie implantu w lukę po pierwszym trzonowcu prawym w żuchwie.
  • Wykonanie koron całoceramicznych i licówek porcelanowych w oparciu o wax-up, mock-up ikorony prowizoryczne wykonane w technice CAD-CAM. Kontrola okluzji i wykonanie szyn stabilizujących efekty leczenia.

Wybrane etapy terapii

Ocena zgryzu po 9 miesiącach

Uzyskanie prawidłowego nagryzu i zamknięcie szpar pomiędzy zębami

Ocena okluzyjna łuku górnego w obecności aparatu

Pomiar przestrzeni między poszczególnymi zębami w celu zachowania właściwych proporcji pomiędzy poszczególnymi zębami zgodnymi ze złotą regułą Fibonacciego

Ocena okluzyjna łuku dolnego w obecności aparatu

Ocena relacji międzyzębowych w żuchwie

Przestrzeń międzyzębowa dla implantacji – miejsce dla implantu po stronie prawej w żuchwie – pozycja pierwszego trzonowca

Odsłonięcie wyrostka zębodołowego – wystarczająca objętość kości dla wprowadzenia implantu dentystycznego

Preparacja łoża implantu – użycie zestawu instrumentów rotacyjnych w celu przygotowania łoża pod implant dentystyczny

Wprowadzony implant in situ – model implantu Ankylos® zapewnia zagłębienie 1 mm poniżej brzegu kości polepszając osteointegrację

Relacje okluzyjne, strona prawa – ocena miejsca na wysokość dla filaru protetycznego w miejscu pierwszego trzonowca dolnego

Przygotowanie zębów dolnych do pobrania wycisku – transfer wyciskowy przykręcony do implantu dentystycznego w pozycji pierwszego dolnego trzonowca

Relacje okluzyjne między koronami cerkonowymi – ocena zaguzkowania między koronami po stronie prawej