Tomografia komputerowa i możliwości CAD/CAM w planowaniu i leczeniu trudnych przypadków klinicznych