Mocny akcent IMP na konferencji Innovations Jumps in Oral Implantology!

Ta niezwykle prestiżowa, coroczna konferencja implantologiczna co roku gości największe autorytety światowej stomatologii. Nie inaczej było w tym roku. Tym razem naszemu patronowi doktorowi Paul’owi Weigl’owi z Uniwersytetu we Frankfurcie udało się zaprosić prelegentów, których prezentacje były nie tylko inspirujące ale przede wszystkim odkrywcze. Wyjątkowo ciekawa była prezentacja Kwang Bum Parka, założyciela Megagen (na zdjęciu z Jerzym Perendykiem). Bardzo ciekawe wykłady mieli również Damir Mukhamadiev, który zapowiedział swój przyjazd do Warszawy na Meet The Master 3 i Daniel Saad, który w Warszawie będzie jednym z prelegentów (Obaj na zdjęciach obok). Nasza polska grupa była bardzo mocna i widoczna, z profesorem Malarą na czele. Nasze stowarzyszenie reprezentowali prezes Tomasz Cegielski oraz v-ce prezes Jerzy Perendyk, którego porywająca prezentacja, zapraszająca na Meet The Master 3 do Warszawy otworzyła tegoroczną edycję Innovation Jumps inOral Implantology – na marginesie warto dodać, że ze względu na rozszerzony skład uczestników nastepnego dnia, poproszono nas aby Jerzy Perendyk po raz drugi był prezenterem i zaprosił wszystkich na Meet The Master 3! Konferencja zakończyła się hasłem zaproponowanym przez IMP: NOW LET’S MEET IN WARSAW!