Zespołowe leczenie w stomatologii

W dniach 27-29 stycznia 2016r. dwóch członków naszego stowarzyszenia: dr Agnieszka Laskus MSc i dr Jerzy Perendyk MSc wzięło udział w warsztatach praktycznych pt. „Zespołowe leczenie w stomatologii”. Trzydniowe warsztaty praktyczne, które były zorganizowane w Polsce po razie pierwszy w Białymstoku miały niezwykle wysoki poziom merytoryczny, dodatkowy urozmaicony wyjątkowa atmosferą jaką stworzyło doktorostwo Małgorzaty i Jana Pietruskich.

To było cenne i bardzo potrzebne doświadczenie edukacyjne.

Po zajęciach nie zabrakło również okazji do wymiany luźnych poglądów nt. funkcjonowania organizacji non-profit w branży stomatologicznej, jakimi są Implant Masters Poland i PASE, której prezydentem jest dr hab n. med Jan Pietruski.