VII Zjazd & Meet The Master!

Zobacz slideshow

Kim są Masterzy?

Poznajcie nas!

VI zjazd Implant Masters Poland

zobacz relację

Misja Implant Masters Poland

zapoznaj się

Implant Masters Poland

to elitarne stowarzyszenie o charakterze non-profit, którego zadaniem jest propagowanie najwyższych standardów leczenia w implantologii stomatologicznej. Zrzesza grono doświadczonych implantologów, którzy jako pierwsi w Polsce ukończyli studia podyplomowe z zakresu implantologii stomatologicznej na Uniwersytecie J.W.Goethego we Frankfurcie nad Menem. W toku niezwykle wymagających studiów uczestnicy zostali poddani procesowi szczegółowej weryfikacji. Każdy z nas obronił pracę dyplomową z zakresu implantologii stomatologicznej poświadczając tym samym swoją interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie medycyny. Chcemy szerzyć ideę ustawicznego kształcenia wśród lekarzy związanych z implantologią i implantoprotetyką poprzez organizowanie szkoleń, kursów i wykładów z udziałem uznanych, światowych autorytetów. Pragniemy również edukować pacjentów i promować ochronę zdrowia jamy ustnej. Poprzez szeroko rozumiane akcje promocyjne chcemy podnosić poziom świadomości w społeczeństwie na temat możliwości i korzyści jakie niesie dla pacjentów nowoczesne leczenie implantoprotetyczne.


Aktualności


Zagraniczne publikacje członków IMP

Mamy przyjemność poinformować, że na łamach CAD/CAM international opublikowano pierwszą część artykułu autorstwa dr Tomasza Śmigla M.Sc.

Metamorfoza Claudii nr 1

Pierwszą pacjentkę biorącą udział w programie Metamorfozy Claudii 2017 zaopiekowali się członkowie naszego stowarzyszenia: dr n. med. Monika Pordes M.Sc. oraz dr Witold Kuroczko M.Sc.

Dwuośrodkowe, masterskie badania kliniczne implantu V3

Dwójka masterów: dr n. med. Andrzej Szwarczyński M.Sc oraz dr Magdalena Żywicka M.Sc. zakończyli I etap badania klinicznego implantu V3