VII Zjazd & Meet The Master!

Rejestracja >>

Kim są Masterzy?

Poznajcie nas!

V zjazd Implant Masters Poland

zobacz relację

Misja Implant Masters Poland

zapoznaj się

Implant Masters Poland

to elitarne stowarzyszenie o charakterze non-profit, którego zadaniem jest propagowanie najwyższych standardów leczenia w implantologii stomatologicznej. Zrzesza grono doświadczonych implantologów, którzy jako pierwsi w Polsce ukończyli studia podyplomowe z zakresu implantologii stomatologicznej na Uniwersytecie J.W.Goethego we Frankfurcie nad Menem. W toku niezwykle wymagających studiów uczestnicy zostali poddani procesowi szczegółowej weryfikacji. Każdy z nas obronił pracę dyplomową z zakresu implantologii stomatologicznej poświadczając tym samym swoją interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie medycyny. Chcemy szerzyć ideę ustawicznego kształcenia wśród lekarzy związanych z implantologią i implantoprotetyką poprzez organizowanie szkoleń, kursów i wykładów z udziałem uznanych, światowych autorytetów. Pragniemy również edukować pacjentów i promować ochronę zdrowia jamy ustnej. Poprzez szeroko rozumiane akcje promocyjne chcemy podnosić poziom świadomości w społeczeństwie na temat możliwości i korzyści jakie niesie dla pacjentów nowoczesne leczenie implantoprotetyczne.


Aktualności


Członkowie IMP w mediach krajowych i zagranicznych

Jesień obfituje w wiele publikacji o działalności członków Implant Masters Poland

Aż 11 nagród dla uczestników Meet The Master

Aż 11 szczęśliwych uczestników konferencji będzie mogło się cieszyć nagrodami o wysokiej wartości, które rozlosowane będą podczas konferencji Meet The Master

7 POWODÓW dla których powinniście wziąć udział w Meet The Master!

eśli rozważaliście wzięcie udziału w tej konferencji ale jeszcze nie podjęliście decyzji, podajemy Wam 7 powodów ...