Meet The Master 3

Video zaproszenie

Kim są Masterzy?

Poznajcie nas!

VI zjazd Implant Masters Poland

zobacz relację

Misja Implant Masters Poland

zapoznaj się

Implant Masters Poland

to elitarne stowarzyszenie o charakterze non-profit, którego zadaniem jest propagowanie najwyższych standardów leczenia w implantologii stomatologicznej. Zrzesza grono doświadczonych implantologów, którzy jako pierwsi w Polsce ukończyli studia podyplomowe z zakresu implantologii stomatologicznej na Uniwersytecie J.W.Goethego we Frankfurcie nad Menem. W toku niezwykle wymagających studiów uczestnicy zostali poddani procesowi szczegółowej weryfikacji. Każdy z nas obronił pracę dyplomową z zakresu implantologii stomatologicznej poświadczając tym samym swoją interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie medycyny. Chcemy szerzyć ideę ustawicznego kształcenia wśród lekarzy związanych z implantologią i implantoprotetyką poprzez organizowanie szkoleń, kursów i wykładów z udziałem uznanych, światowych autorytetów. Pragniemy również edukować pacjentów i promować ochronę zdrowia jamy ustnej. Poprzez szeroko rozumiane akcje promocyjne chcemy podnosić poziom świadomości w społeczeństwie na temat możliwości i korzyści jakie niesie dla pacjentów nowoczesne leczenie implantoprotetyczne.


Aktualności


Mocny akcent IMP na konferencji Innovations Jumps in Oral Implantology!

Wyjątkowo mocna była polska grupa podczas tegorocznej edycji konferencji we Frankfurcie!

Najnowsze Trendy 3D w Stomatologii

To tytuł konferencji zorganizowanej przez OIL w Szczecinie z udziałem dr Tomasza Cegielskiego M.Sc.

Masterski Dentsply Sirona Implants Club we Wrocławiu

dr Marek Adwent M.Sc. oraz dr Jerzy Perendyk M.Sc. w towarzystwie dr Radosława Jadacha, zaprezentują swoje prelekcje podczas wrocławskiej edycji Dentsply Sirona Implants Clubu.