VII Zjazd & Meet The Master!

Rejestracja >>

Kim są Masterzy?

Poznajcie nas!

V zjazd Implant Masters Poland

zobacz relację

Misja Implant Masters Poland

zapoznaj się

Implant Masters Poland

to elitarne stowarzyszenie o charakterze non-profit, którego zadaniem jest propagowanie najwyższych standardów leczenia w implantologii stomatologicznej. Zrzesza grono doświadczonych implantologów, którzy jako pierwsi w Polsce ukończyli studia podyplomowe z zakresu implantologii stomatologicznej na Uniwersytecie J.W.Goethego we Frankfurcie nad Menem. W toku niezwykle wymagających studiów uczestnicy zostali poddani procesowi szczegółowej weryfikacji. Każdy z nas obronił pracę dyplomową z zakresu implantologii stomatologicznej poświadczając tym samym swoją interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie medycyny. Chcemy szerzyć ideę ustawicznego kształcenia wśród lekarzy związanych z implantologią i implantoprotetyką poprzez organizowanie szkoleń, kursów i wykładów z udziałem uznanych, światowych autorytetów. Pragniemy również edukować pacjentów i promować ochronę zdrowia jamy ustnej. Poprzez szeroko rozumiane akcje promocyjne chcemy podnosić poziom świadomości w społeczeństwie na temat możliwości i korzyści jakie niesie dla pacjentów nowoczesne leczenie implantoprotetyczne.


Aktualności


Liberdent nowym partnerem merytorycznym Implant Masters Poland!

Liberdent, dynamicznie rozwijająca się firma działająca w obszarze specjalistycznej stomatologii zawarła z naszym stowarzyszeniem umowę partnerstwa merytorycznego

p3 dla dr Marka Adwenta MSc oznacza p6!

Kolejna sesja p3, czyli programu z cyklu Speaker Development Program. Jednym z uczestników dr Marek Adwent MSc a jednym z wykładowców dr Krzysztof Chmielewski MSc.

Wysokie Obcasy - wywiad z dr Magdaleną Żywicką MSc

W ostatnim wydaniu Wysokich Obcasów (Gazeta Wyborcza) z dnia 4.06.2016 ukazał się obszerny wywiad z członkinią stowarzyszenia - dr Magdaleną Żywicką MSc.