VII Zjazd & Meet The Master!

Rejestracja >>

Kim są Masterzy?

Poznajcie nas!

V zjazd Implant Masters Poland

zobacz relację

Misja Implant Masters Poland

zapoznaj się

Implant Masters Poland

to elitarne stowarzyszenie o charakterze non-profit, którego zadaniem jest propagowanie najwyższych standardów leczenia w implantologii stomatologicznej. Zrzesza grono doświadczonych implantologów, którzy jako pierwsi w Polsce ukończyli studia podyplomowe z zakresu implantologii stomatologicznej na Uniwersytecie J.W.Goethego we Frankfurcie nad Menem. W toku niezwykle wymagających studiów uczestnicy zostali poddani procesowi szczegółowej weryfikacji. Każdy z nas obronił pracę dyplomową z zakresu implantologii stomatologicznej poświadczając tym samym swoją interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie medycyny. Chcemy szerzyć ideę ustawicznego kształcenia wśród lekarzy związanych z implantologią i implantoprotetyką poprzez organizowanie szkoleń, kursów i wykładów z udziałem uznanych, światowych autorytetów. Pragniemy również edukować pacjentów i promować ochronę zdrowia jamy ustnej. Poprzez szeroko rozumiane akcje promocyjne chcemy podnosić poziom świadomości w społeczeństwie na temat możliwości i korzyści jakie niesie dla pacjentów nowoczesne leczenie implantoprotetyczne.


Aktualności


Ekskluzywny wywiad z Ashok’iem Sethi, gościem konferencji Meet The Master

My wszyscy tworzymy w oparciu o pracę wspaniałych ludzi, którzy byli przed nami i z nami podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem! Powiedział m.in. Ashok Sethi w ekskluzywnym wywiadzie udzielonym Implant Masters Poland

Masterzy prowadzą badania kliniczne implantu V3

Dzięki współpracy pomiędzy IMP a firmą MIS Poland wybrani członkowie stowarzyszenia przeprowadzają badania kliniczne implantu V3

Podróże naukowe dr Agnieszki Laskus MSc

Konferencja Conflict&Dialogue&Dental XP, wspólne zabiegi z dr Devorah Schwartz-Arad i kurs chirurgii plastycznej na Uniwersytecie w Mediolanie! Pracowity i naukowy początek lata naszej koleżanki ze stowarzyszenia!