VII Zjazd & Meet The Master!

Zobacz slideshow

Kim są Masterzy?

Poznajcie nas!

VI zjazd Implant Masters Poland

zobacz relację

Misja Implant Masters Poland

zapoznaj się

Implant Masters Poland

to elitarne stowarzyszenie o charakterze non-profit, którego zadaniem jest propagowanie najwyższych standardów leczenia w implantologii stomatologicznej. Zrzesza grono doświadczonych implantologów, którzy jako pierwsi w Polsce ukończyli studia podyplomowe z zakresu implantologii stomatologicznej na Uniwersytecie J.W.Goethego we Frankfurcie nad Menem. W toku niezwykle wymagających studiów uczestnicy zostali poddani procesowi szczegółowej weryfikacji. Każdy z nas obronił pracę dyplomową z zakresu implantologii stomatologicznej poświadczając tym samym swoją interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie medycyny. Chcemy szerzyć ideę ustawicznego kształcenia wśród lekarzy związanych z implantologią i implantoprotetyką poprzez organizowanie szkoleń, kursów i wykładów z udziałem uznanych, światowych autorytetów. Pragniemy również edukować pacjentów i promować ochronę zdrowia jamy ustnej. Poprzez szeroko rozumiane akcje promocyjne chcemy podnosić poziom świadomości w społeczeństwie na temat możliwości i korzyści jakie niesie dla pacjentów nowoczesne leczenie implantoprotetyczne.


Aktualności


Metamorfozy Claudii - odsłona 3

Tym razem o stomatologiczną przemianę uczestniczki programu Metamorfozy Claudii zadbał męski duet masterów w osobach; dr Marek Gatz M.Sc. oraz dr Dariusz Niesiobędzki M.Sc.

VIII zjazd Implant Masters Poland - zapowiedź

W dniach 18-21 maja w Katowicach odbędzie się kolejny, już ósmy zjazd stowarzyszenia Implant Masters Poland

Metamorfozy Claudii 2017 - pacjentka druga

O kolejną stomatologiczną przemianę uczestniczki programu Metamorfozy Claudii zadbała kolejna masterska para: dr Magdalena Żywicka M.Sc. oraz dr Beata Lipko-Leśniewska M.Sc.