Implanty

Czym jest implant?

Implant to śruba tytanowa, która po umieszczeniu w dziąśle ( a ściślej mówiąc pod nim – w kości szczęki ) dzięki swej biozgodności ulega osseointegracji tzn. trwałemu połączeniu tytan – kość, dzięki czemu imituje korzeń utraconego zęba.

Na przestrzeni lat implanty ulegały ewolucji, zarówno jeżeli chodzi o kształt, jak i rodzaj powierzchni kontaktu z kością. Aktualnie procent powodzenia w leczeniu implantologicznym znacznie przekracza 90% i jest to najwyższy procent powodzeń wśród wszystkich procedur leczniczych w stomatologii!

1. Trwałość

Implanty to rozwiązanie na długie lata, jeśli pacjent stosuje się do zaleceń lekarza.

2. Estetyka

Osadzone na implantach korony, mosty lub protezy wyglądają jak naturalne zęby.


3. Komfort

Zastosowanie implantów eliminuje konieczność korzystania z niewygodnych i nieestetycznych protez ruchomych.

4. Pewność

Rozwiązania protetyczne oparte na implantach są stabilne a pacjent może czuć się swobodnie w czasie jedzenia, mówienia, uśmiechu czy śpiewania.

5. Bezpieczeństwo

Implanty są wykonane z materiału obojętnego dla organizmu, a zabieg przeprowadzony przez doświadczonego implantologa, w renomowanej klinice, daje efekt w postaci stabilnego funkcjonalnie i estetycznie rezultatu końcowego.


6. Funkcjonalność

Implanty sprawiają, że wszystkie funkcje żucia są zachowane, czyli m.in. zapobiegają negatywnym skutkom braku zęba, takim jak przesunięcia i pochylenia zębów, zanik kości i zmiana kształtu twarzy.

Podstawowe informacje

Uzupełnienie braków zębowych za pomocą implantów stomatologicznych to rozwiązanie, które zgodnie rekomendują najlepsi specjaliści w Polsce i na świecie. Implantologia pozwala na odtwarzanie utraconych zębów za pomocą tytanowych wkrętów imitujących korzeń zęba. Takie rozwiązanie zapewnia podparcie zarówno dla pojedynczych jak i rozległych uzupełnień protetycznych.

Na dzień dzisiejszy jest to najlepszy sposób na uzupełnienie zarówno braku pojedynczego zęba, jak i braków wielozębowych oraz całkowitego bezzębia. Implant stanowi więc podstawę dla uzupełnienia braku zębowego. Dopiero na nim mocuje się koronę, most lub protezę czyli widoczną część zęba.

Zastosowanie implantów eliminuje konieczność urazowego szlifowania zębów pod uzupełnienia w postaci mostów i zapobiega zanikowi nieobciążonej kości wyrostka zębodołowego, który to zanik manifestuje się nieestetycznym obniżeniem poziomu dziąseł i zanikiem naturalnego przebiegu wypukłości dziąseł. Zabiegu implantacji można dokonać zarówno bezpośrednio po usunięciu zęba, jak i w obszarach wieloletniego braku zębów. Należy jednak pamiętać o tym, że w miarę upływu czasu od usunięcia zęba, warunki kostne ulegają pogorszeniu, ze względu na zanik nieobciążonej kości. Warto więc uzupełniać brakujące zęby jak najszybciej. Pierwsze implanty zębowe wszczepił w połowie lat sześćdziesiątych prof. I.Brannemark wykorzystując właściwości tytanu – materiału, z którego wykonany jest implant. Tytan jest pierwiastkiem który jednocześnie:

  • jest biozgodny (organizm nie traktuje go jako „obce ciało”) – samoistnie trwale zrasta się z kością w procesie osseointegracji
  • jest niezwykle wytrzymały, przez co bez trudu znosi obciążenia jakim poddawane są korzenie zębów naturalnych.


Zaawansowane technologie i specjalistyczny sprzęt sprawiają, że implanty są dostępne prawie dla wszystkich. Jednak jak każdy zabieg, leczenie implantologiczne wymaga odpowiedniego planowania, wiedzy i umiejętności operatora oraz współpracy ze strony pacjenta. Rozwój implantologii pozwala na opracowanie procedur zwiększających przewidywalność zabiegu oraz zmniejszających dolegliwości pacjenta związane zarówno z samym zabiegiem, jak i okresem rehabilitacji pozabiegowej. Obecnie implantologia pozwala nam na zastosowanie stabilnych, estetycznych uzupełnień protetycznych.