Dr Paweł Fudalej, DDS, M.Sc.

Dental Clinic

ul. Słowackiego 25, 01-592 Warszawa – Żoliborz

W roku 1993 ukończył Wydział Stomatologii Akademii Medycznej w Poznaniu. Z kolei w 2009 roku specjalizację z implantologii Curriculum of Oral Implantology na Uniwersytecie im. J. W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. W 2012 roku – jako jeden z pierwszych lekarzy stomatologów z Polski – zakończył studia i uzyskał tytułMaster of Science in Oral Implantology jako wynik ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie im. J. W. Goethego w Niemczech.

W swoich badaniach zajmował się oceną stabilności estetyki leczenia implantologicznego u osób młodych. Dzięki jego zaangażowaniu i nowatorskiemu podejściu praca została zaprezentowana podczas Międzynarodowego Kongresu Implantologicznego „Innovation Jumps in Oral Implantology” we Frankfurcie w 2012 roku. Obecnie jej rozszerzona wersja przygotowywana jest do publikacji.

Na co dzień zajmuje się najtrudniejszymi przypadkami implantologicznymi ze szczególnym uwzględnieniem implantologii estetycznej.

Masz pytania?
Chcesz umówić się na wizytę?

Abstrakt pracy dyplomowej:

"Late craniofacial growth effects on esthetics of implant-supported restorations - a systematic review" Implant-supported restorations have become a popular method to replace congenitally missing teeth. They are also routinely used when teeth have been lost due to trauma. Since implants behave like ankylosed teeth, early implantation could lead to submergence of the implant crow/bridge and produce an unaesthetic result. Usual approach in young patients who require treatment with dental implants is to postpone implantation until a patient is 17-18 years old and his/her statural growth is complete. This approach is likely shared by most implantologist. However, several studies demonstrated that craniofacial growth might not be complete by 17-18 years. The objective of this study is to systematically review a relevant literature to identify studies that dealt with craniofacial growth in postadolescent individuals.