Członek Zwyczajny

WARUNKI DO SPEŁNIENIA

 1. lekarz stomatolog, lekarz dentysta z minimalnym okresem praktyki wynoszącym pięć lat, zajmujący się implantologią i będący zainteresowany rozwojem w dziedzinie implantologii
 2. lekarz stomatolog/dentysta posiadający tytuł:
  • Curriculum Implantologii
  • Fellowships
  • Diplomate in Oral Implantology
  • Master of Science in Oral Implantology

KORZYŚCI Z PRZYSTĄPIENIA

 1. Możliwość uczestnictwa w Konferencjach Meet the Master organizowanych co roku w grudniu ze zniżką 25 procentową.
 2. Uczestnictwo w zamkniętych zebraniach IMP organizowanych w połowie roku na których oprócz Walnego Zebrania organizowane są zamknięte wykłady, szkolenia dla Członków.
 3. Możliwość konsultowania swoich przypadków z lekarzami IMP, a także możliwość wykonywania wspólnych zabiegów w Klinikach Masterów.
 4. Członkowie otrzymają odznakę świadczącą o przynależności do Stowarzyszenia oraz tabliczkę do powieszenia w swoim Gbainecie.
 5. Członkowie mają prawo do umieszenia logo oraz informacji o przynależności do Stowarzyszenia „IMPLANT MASTERS POLAND” w widocznym miejscu w swojej klinice/klinikach, prezentacjach, wykładach, reklamach w notkach biograficznych.
 6. Członkowie mają prawo do czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia, Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji po uzyskaniu rekomendacji dwóch członków seniorów, czyli założycieli Stowarzyszenia Implant Masters Poland.

Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji po uzyskaniu rekomendacji dwóch członków seniorów, czyli założycieli Stowarzyszenia Implant Masters Poland.

Dołącz do naszego grona!

Zapoznaj się z regulaminem członkowstwa.