Wymagane dokumenty

2.

Dołącz CV

3.

Dołącz list motywacyjny

Dokumenty należy wysłać na adres:

Gabinet Stomatologiczny Andrzej i Kaja Szwarczyńscy s.c.
Z dopiskiem: Implant Masters Poland
61-896 Poznań, ul. Towarowa 37/205