Master of Science in Oral Implantology

Wprowadzenie Master of Oral Implantology

Studia MOI Master of Science in Oral Implantology (MOI) na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie/Niemcy są przeznaczone dla pełnoetatowych dentystów, których głównym zainteresowaniem jest odbycie zaawansowanego szkolenia akademickiego w dziedzinie implantologii jamy ustnej. Po pomyślnym ukończeniu programu otrzymasz tytuł naukowy „Master of Science (MSc.) in Oral Implantology”. Będziesz mógł samodzielnie planować i realizować koncepcje terapii leczenia pacjentów wymagających implantoprotetyki stomatologicznej. Ponadto będziesz mieć również umiejętności wymagane do wyboru, analizy i pełnego zintegrowania we własnej praktyce pełnego zakresu zabiegów i wiedzy z tej dziedziny implantologii stomatologicznej. Skorzystaj z tej witryny, aby dowiedzieć się więcej o inwestowaniu w ciągły sukces zawodowy dzięki naszemu międzynarodowemu programowi MOI Master’s w niepełnym wymiarze godzin.

Program dopasowany do Twoich potrzeb

Program studiów magisterskich „Master of Oral Implantology” (MOI) jest przeznaczony dla dentysty ogólnego, który zrobił już pierwszy krok w kierunku implantologii. Wszczepiłeś już implanty, a teraz chcesz rozwijać swoje umiejętności praktyczne i budować solidną, naukową wiedzę, aby zapewnić bezpieczne, odpowiednie i skuteczne leczenie.

Dwuletni modułowy program studiów podyplomowych uwzględnia ograniczenia czasowe i obowiązki zawodowe. W trakcie studiów musisz czterokrotnie podróżować do Frankfurtu. Każdy pobyt trwający od 7 do 10 dni: będziesz mieć lekcje i praktyczne kursy, a tym samym rozwijać się dzięki wkładowi naszego międzynarodowego wydziału, gościnnym wykładom i innym studentom. Pomiędzy 4 okresami pobytu będziesz leczyć pacjentów we własnej przychodni, dokumentować i omawiać przypadki z naszym zespołem we własnym tempie.

Po pomyślnym ukończeniu programu absolwenci otrzymają tytuł naukowy „Master of Science (Msc.) in Oral Implantology”. Absolwenci będą potrafili samodzielnie planować i realizować koncepcje terapii w leczeniu pacjentów wymagających implantoprotetyki stomatologicznej. Ponadto absolwenci będą posiadali również umiejętności niezbędne do selekcji, analizy i pełnego włączania do własnej praktyki pełnego zakresu zabiegów oraz wiedzy z zakresu implantologii stomatologicznej.

 

Dowiedz się więcej