Członek Senior

Członkowie Seniorzy to Członkowie założyciele Stowarzyszenia Implant Master Poland. Lekarze, którzy jako pierwsi w Polsce ukończyli studia podyplomowe z zakresu implantologii Stomatologicznej na Uniwersytecie J.W.Goethego we Frankfurcie nad Menem.

Dołącz do naszego grona!

Zapoznaj się z regulaminem członkowstwa.