Dr n.med. Jerzy Perendyk, PhD, M.Sc.

TRIO-DENT Klinika Stomatologiczna

Lokalizacja

Informacje

Adres: ul. Polna 3, 00-622 Warszawa

Telefon: 501 143 721

E-mail: klinika@triodent.com.pl

WWW: www.triodent.com.pl

Specjalista II stopnia stomatologii ogólnej i stomatologii wieku rozwojowego.

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Pracownik naukowy Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1992 – 2000. Podczas pracy naukowej w Instytucie Stomatologii otrzymał 2 nagrody naukowe Rektora AM w Warszawie (1995, 1997).

Odbył staże podyplomowe na Uniwersytetach w Oslo i Goeteborgu oraz we Frankfurcie nad Menem . W roku 2009 rozpoczął studia podyplomowe na Uniwersytecie J.W.Goethego we Frankfurcie n. Menem na kierunku Master Of Oral Implantology., które ukończył z wyróżnieniem we wrześniu 2012 .

Od 1999 roku jest Kierownikiem Medyczny Kliniki Stomatologicznej Trio-Dent w Warszawie ( więcej na temat kliniki i jej wyposażenia oraz proponowanych zabiegów na stronie www.triodent.com.pl ) .

W roku 2009 roku otrzymał Certificate In Oral Implantology po ukończeniu rocznego Curriculum Implantologicznego na Uniwersytecie J.W.Goethego we Frankfurcie n. Menem.

W tym samym roku Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej przyznało mu tytuł Umiejętności w Dziedzinie Implantoprotetyki

W 2012 roku po obronie pracy naukowej pod kierunkiem dr Paula Weigla na Uniwersytecie J.W.Goethego we Frankfurcie n. Menem pt.:” Two-step approach in prosthetics with progressive endosseous implant loading within the osseous tissue subjected to augmentation procedures by means of xenogenic materials” . otrzymał prestiżowy europejski tytuł Master of Science in Oral Implantology ,

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, European Accademy Of Osseoinetegration oraz Friadent Club Active Member, członek założyciel PASD

Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Uczestnik wielu szkoleń krajowych i zagranicznych (min. w Niemczech, Szwecji, Szwajcarii, Norwegii, Danii, Belgii, Austrii, Portugalii, Chinach , USA, Turcji).Twórca szkoleń i wykładów prowadzonych dla lekarzy stomatologów w Polsce.

Jego główne zainteresowania zawodowe to protetyka stomatologiczna ze szczególnym uwzględnieniem implantoprotetyki oraz stomatologia estetyczna i endodoncja. Od 20 lat ( pierwsze szkolenie implantologiczne odbyte w Szwecji w 1994 roku ) zajmuje się leczeniem protetycznym pacjentów w kilkunastu systemach implantologicznych, m.in. Dentsply oraz Nobel Biocare.

W dniu 5 czerwca 2019r. uzyskał tytuł Doktora Nauk Medycznych broniąc z sukcesem pracę doktorską pt. Ocena tkanki kstnej wokół implantów wszczepionych w obrębie kości własnej augmentowanej materiałami ksenogennymi

Więcej na temat dr Jerzego Perendyka w tym publikacje i przypadki kliniczne na stronie www.perendyk.pl

Masz pytania? Chcesz umówić się na wizytę?