Dr Marek Gatz, DDS, M.Sc.

DENS V.I.P.

Lokalizacja

Informacje

Adres: ul. Boya Żeleńskiego 25, 85-858 Bydgoszcz

Telefon: +48523428928

E-mail: biuro@medenclinic.pl

WWW: www.medenclinic.pl

W 1991r. ukończył studia na Akademii Medycznej w Gdańsku ( obecnie GUMED- Gdański Uniwersytet Medyczny)
Od 1991r. prowadził działalność stomatologiczną pod nazwą DENS ®, w ramach której znajdują się:

1. Firma Polskie Centra Stomatologiczne sp. z o.o. „DENS” z 6 oddziałami (www.dens.com.pl) w której był Prezesem Zarządu i aktywnym lekarzem implantologiem
oraz od 2000r. autorski gabinet
2. Prywatny Gabinet Implantologii i Stomatologii Estetycznej DENS V.I.P. (www.densvip.pl) gdzie zajmuje się implantologią i protetyką stomatologiczną

Ważniejsze szkolenia
2009r. – ukończenie prestiżowego szkolenia – Curiculum implantologiczne w Niemczech na Uniwersytecie im. Johanna Wolfganga Goethe we Frankfurcie n/ Menem i uzyskanie tytułu implantologa
2013r. – ukończenie studiów podyplomowych na Uniwersytecie im. Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem i uzyskanie najwyższego tytułu naukowego z implantologii Master of Science in Oral Implantology (MSc ).

Masz pytania? Chcesz umówić się na wizytę?