dr n. med. Marek Adwent, M.Sc.

Amadent Gabinet Implantologii Stomatologicznej

ul. Długa 67, 42-500 Będzin

Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

Marek Adwent implantologUkończył Śląską Akademię Medyczną w 1999 roku. Po odbyciu stażu podyplomowego podjął pracę na stanowisku asystenta w klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. W 2002 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, a tematem jego badań była ocena reakcji tkanek żywego organizmu na implantację materiałów stosowanych do produkcji implantów. W 2009 roku uzyskał tytuł specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej i kontynuował pracę w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego do roku 2011. W międzyczasie, tj 2009 roku uzyskał tytuł Eksperta ds. Implantologii Stomatologicznej PSI (Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne), Expert in Oral Implantology DGOI (Deutsche Gesellschaft fur Orale Implantologie), Diplomate in Oral Implantology ICOI (International Congress of Oral Implantologists). W 2009 roku ukończył z powodzeniem prestiżowe szkolenie implantologiczne na Uniwersytecie J.W Goethe we Frankfurcie nad Menem. Następnie podjął studia podyplomowe na tymże Uniwersytecie, których tematem było lecznie z zastosowaniem implantów zębowych. Studia te ukończył w 2012 uzyskujac tytuł Master of Science in Oral Implantology. Podczas pracy w Śląskim Uniwersytecie Medycznym został nagrodzony nagrodą Rektora SUM I stopnia za cykl badań nad biomateriałami stosowanymi w implantologii. Stale rozwija swoje umiejetności terapeutyczne w dziedzinie implantologii biorąc udział miedzynarodowych szkoleniach i warsztatach organizowanych przez liderów światowej implantologii. Głównym kierunkiem jego rozwoju jest poznawanie jak najmniej inwazyjnych a zarazem przewidywalnych metod regeneracji tkanek celem uzyskania optymalnego, długotrwałego efektu estetycznego, oraz leczenie powikłań po wcześniejszym, nieudanym leczeniu implantologicznym.

Masz pytania?
Chcesz umówić się na wizytę?

Abstrakt pracy dyplomowej

Aim. The aim of this study was a retrospective review of outcomes with 8 mm Ankylos C/ plus and 8 mm Astra Tech endosseus  dental implants. Material and Methods  A total number of 32 adult patients were included to this study. Of all 34 patients  13 were men and 19 were women. Mean age of the patient was 54,5 year ( age range from 37 to 75 years)  at the time of implant surgery. Of all patients that were treated with implants, patients with 8 mm Ankylos and 8 mm Astra were selected. To the study only cases with minimal time of 6 months follow up were included. Observation time ranged from  7 to 37 months ( mean time 14,1 month). Results: A total number of 51 8 mm dental implants were placed. 29  Ankylos  and 22 Astra implants. Almost all implants were placed in posterior region. 15 implants were placed in maxilla,  36 implants in mandible . Only one implant was placed in anterior maxilla  and 4 in anterior mandible. In  maxilla premolars 4 Ankylos 6 Astra (n=10 ) were placed and in mandible premolars 2 Ankylos,  5 Astra (n=7 ). In molar area in the maxilla 4 Ankylos and 2 Astra  (n=6 ) were placed whereas in molar mandible region 15 Ankylos and 8 Astra were situated (n=23 ). Time for 2nd stage surgery ranged from  2 weeks to 40 weeks (mean 15,1 week).  In Ankylos  implants  mean time for 2nd stage  was 9,8 weeks, for Astra Tech it was 20,5 weeks.  22 Ankylos implants were restored with single crowns, 5 were utilized for cemented  bridges, 2 were used for Syncone overdenture. Of all Astra Tech implants 8 were restored with single crowns, 9 were restored with splinted crowns, 2 with screw retained bridges, 2 were utilized for locator overdenture. Until February 2012 , all 51 8 mm  implants were followed for at least 6 months after restoration. The mean follow-up period for all 32 patients was 14,1  months ranging from 6 to 37 months after the definitive restoration was placed. Cumulative success rate of all implants was 100%.
Conclusion
Within the limitation of this retrospective study the overall implant success was 100%. It can be conclude that short-length (8-mm) Ankylos and Astra dental implants systems offer an effective treatment alternative to regenerative surgeries for the hight atrophic different regions of the jaws.
For the success of short implants the macro and micro design is important. Both preconditions are fulfilled by Ankylos and Astra. A solid implant abutment connection (a conical one) is necessary to avoid complications like implant or abutment fractures. An advantage of short Ankylos implants in comparison to Astra is the reduced treatment period by a shorter healing time. Further long therm studies should be performed with higher  numbers of implants.