Dr n. med. Agnieszka Laskus, PhD, M.Sc.

TRIO-DENT Klinika Stomatologiczna

Lokalizacja

Informacje

Adres: ul. Polna 3, 00-622 Warszawa

Telefon: 501 143 721

E-mail: klinika@triodent.com.pl

WWW: www.triodent.com.pl

Specjalista I stopnia stomatologii ogólnej
Specjalista II stopnia periodontologii

Ukończyła studia na Oddziale Stomatologicznym I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie oraz podyplomowe studia magisterskie na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie n/Menem. Pracowała przez 7 lat (1995-2002) jako asystent, a następnie adiunkt w Zakładzie Periodontologii Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie.

Abstrakt pracy dyplomowej:

,,Is there any influence of perio-infected teeth on the success of implants within the same mouth?”

In recent years, there has been a lot of controversial discussion on whether the replacement of lost teeth with osseointegrated implants is indicated in periodontally diseased patients. This is the reason why purpose of this study was trial to answering for the question: Is the any influence of perio-infected teeth on the success of implants within the same mouth? The aim of this thesis was clinical, radiological and laboratory evaluation of the state of the tissues surrounding teeth and implants applied by the author for 40 patients with partial dental lacks-periodontally compromised (PCP) after complex treatment and patients with this periodontal disease without previous complex treatment. Investigation of the association of changes in periodontal parameters of teeth and peri-implant conditions over a mean observation period of six months, two years and four years after implant installation. Material and methods in all group of 40 periodontally-compromised patients based on clinical (PD,CAL,GR/h, BOP, PI, MI) radiological and microbiological examinations where made around teeth and implants. The measurements were made using periodontal probe, Perio-test, PCR-DNA test (molecular genetic analysis) and radiological examination (intraoral radiography using long cone paralleling techniques) The clinical results presented significant increase in time (especially observed after four years of observation) of PD, CAL and BOP as well as bone loss around perio-infected teeth. The progression was significant in the group of patients with thin biotype and without complex treated of periodontal disease. At the same time it concerned the tissues around the implants and the observed correlations between measurements at teeth and at implants were statistically significant. At patients with complex treated periodontal disease there was a significant stability of tissues around the teeth and implants in time which suggests the need of three phased periodontal treatment of the patients before planned implantological treatment. Also the microbiological evaluation stayed in relation tooth-implant. The evaluation with the use of PCR-DNA test presented a statistically significant growth in concentration of motile rods and spirochetes in pockets around teeth and implants at patients without complex treated periodontal disease especially in a longer term observation. The results of researches presented correlations between the increase of concentration of the evaluated bacteria (Porp. gingivalis, Prev. intermedia, Bact Forsythus) and a deepening – increase of the clinical parameters (the increase of the pockets depth PD>4,5 mm) This correlation between the pathogenic anaerobic bacteria Gram-Negative and the progression of the clinical changes around periodontal teeth in correlation with tissues around implants was significant and significantly higher after 4 years of observation than in the previous times of observation. The increase of PI, the concentration of the anaerobic bacteria and the deepening of the pockets – PD as well as the increase CAL in patients with APD and the fact of transmission of the pathogens to the tissues around implants is an important risk factor describing the success of the implantological treatment and keeping the effects in time. In this light a thorough-complex treatment of the periodontal disease might be an important aspect of medical executive preventing the occurrence of periimplantitis.

W 2001 roku obroniła z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych, który przyznano za dysertację na temat leczenia implantacyjnego w periodontologii i oceny immunologicznej stanu zdrowia pacjentów z chorobą przyzębia.

W 2009 roku otrzymała Certificate in Oral Implantology, który był zwieńczeniem rocznego Curriculum Implantologicznego na Uniwersytecie Medycznym J.W. Goethego we Frankfurcie.

W 2012 roku ukończyła ,z wynikiem bardzo dobrym, podyplomowe studia magisterskie na Uniwersytecie Medycznym J.W. Goethego (2009-2012). Obroniła również, z wyróżnieniem, pracę poświęconą powikłaniom okołoimplantologicznym (periimplantitis) i uzyskała tytuł Master of Oral Implantology jako jeden z pierwszych lekarzy z polskiej grupy na tym wydziale.

Kształciła się również na licznych szkoleniach i stażach, w tym na Uniwersytecie w Los Angeles, w Goteborgu i Bernie.

Jest członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Periodontologicznego, Europejskiego Stowarzyszenia Osteointegracji, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej i International Team of Implantology.

Jest autorem ponad 100 publikacji i wystąpień naukowych, w tym kilkunastu zagranicznych. Przez pięć lat prowadziła koło naukowe dla studentów stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie, otrzymując za te działania Naukową Nagrodę Rektorską. Dziś aktywnie zajmuje się szkoleniem stomatologów z zakresu implantologii, chirurgicznego leczenia chorób przyzębia i chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej. Dodatkowo prowadzi badania naukowe, w których skupia się na nowej generacji materiałów wczepowych w leczeniu implantologicznym i periodontologicznym pacjentów oraz na wpływie kompleksowego leczenia choroby przyzębia na sukces leczenia implantologicznego.

Praktykę prowadzi w Warszawie w Klinice Stomatologicznej Trio-Dent (www.triodent.com.pl), której jest współzałożycielem i współtwórcą. Trio-Dent jest wyposażony w profesjonalną pracownię radiologiczną, sterylizacje, sale gabinetowe, w pełni wyposażoną salę operacyjną i pozabiegową – to najwyższy standard dostępny dziś tylko w nielicznych klinikach. Takie warunki pozwalają przeprowadzać najbardziej skomplikowane, w pełni interdyscyplinarne zabiegi z zakresu stomatologii ogólnej ,chirurgii, ortodoncji ,protetyki, periodontologii i implantologii.

Od 2012 roku jest jednym z założycieli i fundatorów Fundacji Dr Laskus, której celem jest edukacja i ochrona zdrowia jamy ustnej pacjentów.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.drlaskus.com

Masz pytania? Chcesz umówić się na wizytę?