Wymagane Dokumenty

 1. Formularz (Formularz do pobrania) lub (Formularz online)
 2. CV
 3. List motywacyjny
 4. Członek zwyczajny:
  • kserokopie dyplomu ukończenia studiów stomatologicznych
  • kserokopię dyplomu ukończenia Curriculum Implantologii lub Fellowships, lub Diplomate in Oral Implantology, lub Master of Science in Oral Implantology
 5. Członek aspirujący:
  • potwierdzenie z Uczelni, że jest się studentem
  • w przypadku lekarza stażysty lub lekarza do pięciu lat po studiach kserokopie dyplomu ukończenia studiów

Regulamin członkostwa: ZOBACZ REGULAMIN
 

Dokumenty należy wysłać na adres:

Gabinet Stomatologiczny Andrzej i Kaja Szwarczyńscy s.c.
Z dopiskiem: Implant Masters Poland
61-896 Poznań, Ul. Towarowa 37/205