VI zjazd Implant Masters Poland – video relacja

VI zjazd implant Masters Poland odbył się w Maju 2016 roku w Zamościu. Jednak dzisiejsza dana publikacji tego materiału jest nieprzypadkowa. W dniu poprzedzającym rozpoczęcie II międzynarodowej konferencji implantologicznej z cyklu Meet The Master.