Członek IMP dr Jerzy Perendyk uzyskał tytuł Doktora Nauk Medycznych

Członkowie Implant Masters Poland stale poszerzają swoją wiedzę i horyzonty . W dniu 5 czerwca 2019r. nasz kolega dr Jerzy Perendyk uzyskał tytuł Doktora Nauk Medycznych broniąc z sukcesem pracę doktorską pt. Ocena tkanki kstnej wokół implantów wszczepionych w obrębie kości własnej augmentowanej materiałami ksenogennymi. Brawo . Bardzo się cieszymy z tej wiadomości .