Członkowie IMP uczestnikami p3 International Program 2016/2017

W dniach 10-12.03.2016r. we Frankfurcie nasz kolega dr Marek Adwent MSc wziął udział w pierwszym szkoleniu w ramach bardzo prestiżowego cyklu pt. p3 Speaker Development Program.

Program ten jest organizowany przez firmę Dentsply Sirona Implants i kończy się tytułem międzynarodowego wykładowcy Dentsply Sirona Implants.

Wartym podkreślenia jest również fakt, że jednym z wykładowców tego programu jest kolejny z naszych kolegów, członków założycieli Implant Masters Poland – dr Krzysztof Chmielewski MSc.

Obu Panom gratulujemy wysokich kwalifikacji oraz Profesji – Pasji – Mocy!