Dental Labor Rogalski nowym partnerem IMP

Od 1 stycznia 2017 roku nasza non-profit organizacja ma nowego partnera. Dental Labor Rogalski będzie wspierać naszą działalność głównie w zakresie protetyki i rozwoju nowoczesnych metod terapeutycznych, związanych z implantoprotetyką.

W łączącej oba podmioty umowie zapisano m.in., że celem wspólnych działań są:

  1. propagowanie wysokiego standardu w leczeniu implantoprotetycznym20
  2. zwracanie szczególnej uwagi na takie aspekty ww. leczenia jak: zdrowie, funkcjonalność oraz estetyka jamy ustnej
  3. popieranie i wspieranie współpracy między wszystkimi działami medycyny, w tym zwłaszcza stomatologii, w prowadzeniu interdyscyplinarnych badań, których celem jest poprawa jakości leczenia pacjentów
  4. wpływanie na zwiększenie społecznej świadomości dot. założeń, metod i technik leczenia jakimi dysponuje implantologia stomatologiczna i implantoprotetyka
  5. szerzenie idei kształcenia przez całe życie w codziennej pracy zawodowej lekarza
  6. wspieranie integracji środowiska zawodowego lekarzy stomatologów oraz kooperujących z nimi protetyków, czynione na drodze wymiany doświadczeń i wiedzy praktycznej.

Umowę zawarto na rok … choć liczymy na stałą, długotrwałą współpracę.