Ekskluzywny wywiad z Ashok’iem Sethi – gościem konferencji Meet The Master

My wszyscy tworzymy w oparciu o pracę wspaniałych ludzi, którzy byli przed nami i z nami podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem!

Powiedział m.in. Ashok Sethi w ekskluzywnym wywiadzie udzielonym Implant Masters Poland

IMP: Odwiedzi Pan Polskę ponownie we wrześniu. Jakie wspominania towarzyszą Pana wcześniejszym wizytom?

AS: Mam bardzo miłe wspomnienia z Polski. Jestem pod wrażeniem pracowitej i ambitnej natury, wszystkich tych Polaków, których spotkałem. Jestem też pod wrażeniem historii tego kraju i jego narodu.

IMP: Wiemy, że miał Pan już kontakt z polską implantologią. Jaka jest Pana opinia o zaawansowaniu zawodowym i wiedzy specjalistycznej polskich implantologów?

AS: Podczas mojej pierwszej wizyty w Warszawie byłem najbardziej pod wrażeniem tempa, intensywności i zaangażowania. Widziałem wtedy całodzienną konferencję gdzie po głównych sesjach wykładowych nastąpiły video prezentacje i dyskusje, które trwały jeszcze do 11 a nawet do 12 w nocy. Innymi słowy – moi polscy koledzy pokazali mi niewiarygodne poświęcenie we wspieraniu siebie nawzajem. Czegoś takiego nie widziałem nigdzie indziej na świecie.

IMP: Został Pan zaproszony na konferencję organizowaną przez non-profit organizację Implant Masters Poland, zrzeszającą renomowanych polskich implantologów. Jaka jest Pana opinia nt. działalności takich stowarzyszeń?

AS: Działalność Implant Masters Poland polegająca na dzieleniu się wiedzą z innymi stomatologami jest niewątpliwie chwalebna. Tylko przez dzielenie się wiedzą możemy podwyższać poziom całej społeczności dentystycznej, której jesteśmy członkami. Na rancie dwufuntowej brytyjskiej monety jest wyryta sentencja: „Stojąc na ramionach olbrzymów” – my wszyscy tworzymy w oparciu o pracę wspaniałych ludzi, którzy byli przed nami i z nami podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem.

IMP: Podczas Pana pobytu w Polsce, w trakcie konferencji Meet The Master, będzie Pan prowadził cały dzień wykładowy. Jaki edukacyjny cel chciałby Pan osiągnąć podczas tej konferencji jak i również ogólnie w swojej pracy klinicysty, autora i wykładowcy.

AS: Chirurgia to praktyka, doświadczenie. Innymi słowy uczymy się poprzez pracę, poprzez działanie. Wynik każdej procedury, którą przeprowadzamy zależny jest od sposobu w jaki ją przeprowadzamy. Dlatego moje podejście jest ukierunkowane na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w sposób, który jest praktyczny. Wszyscy Ci którzy są wokół mnie, pracują ze mną lub słuchają moich wykładów, muszą otrzymać niezbędne informacje w taki sposób aby były następnego dnia one przydatne były w poprawie wyników w pracy z pacjentami. Chirurgiczno-protetyczna harmonia jest tak istotna w implantologii stomatologicznej jak w żadnej innej dziedzinie. I to jest właśnie temat jaki wybrałem aby o nim opowiadać podczas konferencji. Mam nadzieję ugruntować owocny dialog aby zapewnić przewidywalną estetykę i wynik protetyczny.

IMP: Jaki jest w Pana opinii prawidłowy edukacyjny cykl, przygotowujący młodych dentystów do przeprowadzania implantoprotetycznych terapii?

AS: Implantologia stomatologiczna jest dziedziną współzależną od chirurgii i protetyki. To jest ta dziedzina gdzie podyplomowa edukacja i trening są zjawiskami podstawowymi. W związku z tym praktyczne kursy, podczas których dokonuje się realnych procedur klinicznych, świadczonych pacjentom pod czujnym okiem mentora są bardzo efektywnym sposobem na zdobywanie kolejnych szczebli wtajemniczenia na polu implantologicznym. Właśnie z tego powodu 15 lat temu ustanowiłem dyplom z implantologii stomatologicznej na Royal College of Surgeons of England. To jest program podobny do Master of Oral Implantology.

IMP: Jaki był w Pana opinii najważniejszy kamień milowy w implantologicznej nauce od czasu legendarnego wynalazku Per’a Ingvar’a Branemark’a?

AS: Obawiam się, że odpowiedzi jest więcej niż jedna:

  • w zakresie komponentów implantologicznych – niewątpliwie stożkowe łączenie implantu z abutmentem
  • w zakresie procedur – natychmiastowe, funkcjonalne obciążenie implantu
  • w zakresie rehabilitacji – stabilizacja przeszczepów przez zastosowanie implantów
  • w zakresie przewidywalnego planowania – techniki obrazowania 3D

IMP: Na jakie kluczowe elementy w planowaniu implantologicznym zwróciłby Pan szczególną uwagę?

AS: Na „głos decyzyjny” pochodzący z przyjętego protokołu planowania (flowcharts) i na interaktywne planowanie przy użyciu najnowszych technik obrazowania 3D.

IMP: Obserwujemy sporą inflację nowych systemów implantologicznych w dzisiejszych czasach. W jaki sposób wybór systemu implantologicznego wpływa na powodzenie leczenia?

AS: Bez wątpienia sprzęt i komponenty mają znaczenie. Ja zawsze nauczałem o koncepcie, który jest zestawem cech raczej niż o konkretnym systemem. Wszystko na czym nam powinno zależeć to na rozumieniu konkretnej cechy i efekcie jaki ona wywierać będzie na twardą i miękką tkankę. W tym miejscu 2 sprawy przychodzą mi prosto na myśl. Po pierwsze stożkowy macro design implantu z progresywnym gwintem – w sumie od czasów Leonardo da Vinci, to żadna nowinka, gdyż to właściwie on to w oryginale zaprojektował (śmiech) – który korzystnie wpływa na pierwotną stabilizację. Druga sprawa to szczelne połączenie, które pozwala na rozrost kości ponad implantem, dostarczając dodatkowej ochrony dla implantu.

IMP: Co Pan sądzi o użyciu cyfrowej nawigacji w systemach implantoprotetycznych?

AS: Cyfrowe planowanie jest dzisiaj sprawą podstawową. „Guided surgery” może być pomocne. Ogólnie uważam, że nawigacja będzie miała powszechne zastosowanie w niedalekiej przyszłości. Natomiast protetyczna fabrykacja przy użyciu CAD/CAM już zaczęła rewolucjonizować całą gałąź laboratoryjnego wytwórstwa protetycznego.

IMP: Czy uważa Pan, że nowoczesna protetyka implantologiczna ma jeszcze jakieś swoje ograniczenia, pomimo faktu, że systemy CAD / CAM są już niemal powszechnie stosowane?

AS: Konstrukcja każdej odbudowy protetycznej wymaga bezwzględnej precyzji. Dlatego właśnie tradycyjne procedury miały zbyt dużo błędów, popełnionych na każdym kroku terapii implantoprotetycznej. Nawet teraz, kiedy dysponujemy technologią CAD/CAM, największa liczba błędów pochodzi z potrzeby zeskanowania modelu, wytworzonego z pobranego od pacjenta wycisku. Wewnątrzustne skanowanie, pomimo gigantycznego postępu w tej dziedzinie, nie jest jeszcze w pełni możliwe przy dużych i skomplikowanych przypadkach klinicznych.

IMP: Estetyka czy funkcjonalność? Czy to naprawdę jeszcze alternatywa czy możemy osiągnąć równoległy sukces?

AS: Estetyka i funkcjonalność są nieusuwalnie ze sobą związane. Można rzec, że idą ze sobą pod rękę. Jest to najbardziej zauważalne kiedy rozważasz kwestie mowy – jednej z najbardziej subtelnych i najważniejszych funkcji.

IMP: Współczesna implantologia rozwija się bardzo dynamicznie. Jaka jest zatem wizja przyszłości?

AS: Jestem zawsze bardzo zaskoczony tym, co przynosi nam przyszłość. Niemal zawsze patrzę w przód. Przyznam jednak, że czasami teraźniejszość mnie przeraża. Wszystko dlatego, że w niektórych krajach edukacja i trening praktyczny stały się bardziej „podstawowe” niż „zaawansowane”. Powinniśmy cały czas podnosić poziom wykształcenia aby młodzi implantolodzy mogli skorzystać z tych wspaniałych procedur, które są dla nich już dzisiaj dostępne.

IMP: Nie wiem czy zdaje sobie Pan sprawę z faktu, że polscy dentyści oraz studenci stomatologii najczęściej sięgali po Pana podręcznik implantologii!

AS: Jeśli tak jest naprawdę to jestem wielce zaszczycony i bardzo mi to pochlebia. Mam tylko nadzieję, że przynajmniej powinni rzucić okiem na zdjęcia … (śmiech)!!!

Będę jednak bardzo zaszczycony jeśli część z nich uda się 30 września na konferencję Meet The Master oby posłuchać wykładów i obejrzeć prezentacje. Oprócz mojej osoby wykładowcami będą również inne wybitne osobistości naukowe, w tym dr Devorah Schwartz-Arad i dr Paul Weigl oraz nasi polscy koledzy ze stowarzyszenia Implant Masters Poland.

IMP: Bardzo dziękuję za rozmowę.

AS: I ja również … do zobaczenia w Polsce!

 

Dr Ashok Sethi udzielił wywiadu naszemu współpracownikowi Marcinowi Kołodziejczykowi.