FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu!

Zdarza się, że osoby w pełni zdrowe lekceważą zalecenia stomatologa dotyczące dbania o stan zębów i całego organizmu. Palenie papierosów, zapominanie o wizytach kontrolnych oraz niewystarczająca higiena jamy ustnej zwiększa ryzyko powikłań w leczeniu implantologicznym. Powodzenie leczenia implantologicznego zależy więc nie tylko od doświadczenia, wiedzy i umiejętności lekarza implantologia /chociaż są one nieodzowne/, ale także od samego pacjenta.

Absolutnie nie. Przy dzisiejszych środkach znieczulających miejscowo zabieg implantacji jest całkowicie bezbolesny.

Większość pacjentów może poddać się zabiegowi wszczepienia implantów. Dzięki dostępności różnych systemów implantologicznych można zastosować metodę najlepszą dla danej osoby nie tylko pod względem zdrowotnym, estetycznym, ale również finansowym. Oczywiście istnieją przeciwwskazania do zabiegu i dlatego każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.

Zdarza się, że ze względu na zanik kości lub deficyt tkanek, w celu zastosowania implantów konieczne jest przeprowadzenie zabiegów augmentacji i regeneracji kości, tkanek miękkich, które pozwalają stworzyć odpowiednie, czyli stabilne podłoże dla implantów.

Kiedy zachodzi konieczność usunięcia zęba, jest możliwość uzupełnienia jego braku na tej samej wizycie. Dzięki implantacji natychmiastowej pacjent opuszcza gabinet z implantem oraz tymczasowym uzupełnieniem protetycznym, które zastępowane jest po kilku miesiącach koroną stałą. Należy jednak pamiętać, że możliwość taka uzależniona jest od wielu czynników i musi zostać oceniona indywidualnie.

Jak każdy zabieg, leczenie implantologiczne obciążone jest pewnym ryzykiem wystąpienia objawów niepożądanych lub powikłań. Chociaż współczesna stomatologia pozwala uniknąć bólu, skraca czas spędzony w gabinecie i korzysta z najnowocześniejszych rozwiązań, reakcja pozabiegowa jest sprawą indywidualną i zależy od rozległości zabiegu. Czasami po zabiegu może pojawić się ból, obrzęk, osłabienie lub krwiak. Nie są to jednak objawy nasilone i współczesna farmakoterapia umożliwia och ograniczenie. W rzadkich przypadkach implant nie zrasta się z kością czyli nie ulega integracji.

O trwałości rozwiązań implantologicznych decyduje w dużej mierze utrzymanie należytego poziomu higieny. Niezbędne jest również regularne zgłaszanie się na wizyty kontrolne. W trakcie takiej wizyty oceniany jest stan uzupełnienia, dziąseł otaczających implanty i samych implantów. Wykonywane są niezbędna zdjęcia rtg a także zabiegi profesjonalnej higienizacji. Stosowanie się do tych zaleceń zapewni pacjentowi uśmiech i komfort na długi czas.

Tak jak o własne. Należy je regularnie szczotkować normalną szczotką do zębów i pastą. Protezy należy wyjąć po posiłku i oczyścić a następnie z powrotem założyć. Należy zgłaszać się co 6 miesięcy do kliniki w celu kontroli oraz ewentualnych profesjonalnych zabiegów higienizacji jeśli takie są potrzebne.

Uświadom sobie czego oczekujesz, jakie są twoje potrzeby. Przemyśl historię swojego problemu stomatologicznego aby móc ją zwięźle opowiedzieć. Zabierz ze sobą posiadane zdjęcia RTG ( szczególnie pantomogram ). Implantolog na pewno wykona własne, aktualne zdjęcie, ale te wcześniejsze mają znaczenie dla oceny stanu uzębienia (ew. dynamiki zmian). Spodziewaj się szczegółowych pytań na temat stanu zdrowia oraz skrupulatnego badania jamy ustnej.

Jeśli brakuje kilku lub wszystkich zębów, nie oznacza to, że w miejsce każdego utraconego zęba musi zostać umieszczony implant. W przypadku braku wszystkich zębów stosuje się zwykle od 6 do 8 implantów w jednej szczęce (jeśli uzupełnienie ma być stałe) lub od 2-4 implantów (jeśli będzie to proteza wyjmowana).

Szukasz doświadczonego
implantologa?