Konferencja liderów opinii DENTSPLY Implants pt. Managing Science and Practice

Prezes Implant Masters Poland dr Tomasz Cegielski MSc został w ten weekend zaproszony przez firmę Dentsply Implants do reprezentowania naszego non-profit stowarzyszenia na spotkaniu liderów opinii tej firmy.

Konferencja ta odbyła się pod nazwą: „Managing Science and Practice”, gdzie omawiano najnowsze trendy w implantologii oraz techniki regeneracji tkanek. Grono naukowców dzieliło się doświadczeniami oraz ustalało wspólne stanowisko w aspektach leczenia implantoprotetycznego.